P-skiva

Vad gäller vid parkering på tidsbegränsade parkeringsplatser om jag ankommer innan tidsbegränsningen börjar gälla?
Trelleborgs kommun Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar ska du ställa in klockslaget för tidsbegränsningens början om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från kl. 9 ställer du in p-skivan på kl. 9.

  Ställ in tiden på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.

  P- tiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.

  Skivan skall placerad på höger sida innanför vinrutan eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med p-skivan väl synlig och läsbar utifrån.

  Du får endast använda en p-skiva per parkeringstillfälle.

  Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid när tidsbegränsning inte råder.


  Systemet med parkeringsskiva, p-skiva, bygger på ett ansvarstagande, där den som parkerar behöver känna till och följa de regler som finns och vara noga med att använda P-skivan rätt. På många P-skivor står reglerna angivna på baksidan. Reglerna återfinns också i Trafikförordningen.

  For information in English, please click here.

  Therese Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.