Översvämning av källare

Hej!
Nu blev det ju ganska mycket problem med översvämningar bl.a. på Granlunda, så klart på grund av skyfallet. Enligt chefen Va så var det mer ände magasin som byggts klarade av.
Min fråga är när man planerat och byggt alla nya områden som finns i Trelleborg, har man då gjort beräkningar på vad som krävs för avloppssystem för att klara av det vattnet som måste rinna undan från hårdgjord yta? Som jag ser det spelar det ingen roll om man bygger ett översvämningsmagasin, om rören efter magasinet inte kan ta den samlade vattenmängden. Så mina frågor blir egentligen, hur gjordes beräkningarna för vad magasinet skulle klara av? Samt varför förebygger ni inte genom att byta ut till grövre rör istället för att lappa och laga som görs nu? Ja jag vet att det blir en hög kostnad. Alternativet är att stoppa utbyggnaden av Trelleborg. Detta är ju inte första året med översvämningar.
Torbjörn

Kommentarer

 • Hej Torbjörn,
  Se nedan svar från vår vikarierande VA-chef.

  Hej Torbjörn
  Fördröjningsmagasinet som är byggt, tar emot dagvatten från 16 rännstensbrunnar på Östervångsvägen, 2 st. på Sveagatan, Götagatan och Granlundagatan. Dessutom har 9 fastigheter på Östervångsvägen fått dagvattenanslutning till tomtgränsen för att ansluta dessa fastigheters dagvatten.

  Beräkningar är gjorda av projektör för att ta emot dagvatten från dessa anläggningar, vilket fördröjningsmagasinet också gör. För närvarande är fördröjningsmagasinet byggt för att avlasta det befintliga kombinätet från dagvatten, och på sikt kommer detta dagvattensystem att byggas vidare in på ovannämnda gator.

  VA-huvudmannens (Vatten & avfall Trelleborg) ansvar för ett kombinät (dag/ spill) vid ett skyfall är beräknat till ett 10 års regn (nederbördsvolym X regnvaraktighet).

  Vid varje exploatering görs beräkningar (projektering) för normen vad VA- huvudmannens ansvarar är, därav beslutas ledningsnätets dimission. Varje plan har också som målsättning att hantera dagvatten inom området, via lokalt omhändertagande eller möjligaste mån fördröja.

  Har du fler frågor hoppas jag lättast kunna besvara dem genom ett personligt möte där du även kan se ritningar på ledningsnätet kopplat till fördröjningsmagasinet.
  Mvh Roger Andersson
  Therese
 • Hej!
  Tack för ett fylligt svar, dock saknas det lite detaljer. Mängdsiffror, d.v.s. vilka volymer har man räknat på, konsekvensberäkning av ytterligare utbyggnad av Trelleborg och därmed påverkan på befintligt system, då jag förmodar att man inte bygger ett nytt system utan kopplar på det gamla efterhand som man bygger ut. Det märkliga är att vi har inte drabbats föregående år, men drabbats i år, efter att ni gjort åtgärderna.Det samma gällde när vi bodde på Valldammsgatan. Där hade vi ej särskilt kopplat dagvatten, men inga översvämningar. Här där vi bor nu funkade det tills ni började bygga om, så vad är det som händer?
  Torbjörn
 • Hej igen Torbjörn,

  Jag har registrerat din vidare fråga till VA-avdelningen och bett dem att återkoppla direkt till dig då ni vid ett personligt möte även kan få se ritningar på ledningsnätet kopplat till fördröjningsmagasinet och diskutera beräkningar och detaljer.


  Ha en fin dag,
  Therese
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.