Olovlig trädfällning

Hej,

Vad gäller egentligen om marklov för trädfällning i Trelleborgs byar/mer perifera orter? I Gislövs läge verkar det fällas träd lite hur som helst, helt utan omsorg eller tanke på påverkan på naturmiljö eller närmiljöns "känsla" och attraktivitet. I ett område som redan har ganska litet bestånd av träd så är det trist att bevittna nedsågandet av större träd. Detta gäller även villatomterna, där ägarna tar fram motorsågen utan att skänka handlingen en större vikt.

Utför Trelleborgs kommun inspektion av naturmiljöerna för att upprätthålla en viss "standard" eller förlitar kommunen sig på kommunmedborgarnas goda vilja (det funkar ju inte!)? Och vad gäller egentligen för strandområden, och vad är vitet för olovlig trädfällning?
Christofer Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christoffer,

  Se svar nedan från en av våra bygglovsarkitekter: 

  Kommunen kan införa bestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelse om att marklov behövs för trädfällning. I detaljplanen som gäller för området runt hamnen i Gislövs läge finns exempelvis ingen bestämmelse som rör trädfällning. Medan det i områdesbestämmelserna för Gislövs by står att det krävs lov för att fälla stora, karaktärskapande träd  (högre än 8 meter) i anslutning till bebyggelse, på gatu- och vägmark och  allmän tillgänglig mark, allmänningar. Fastighetsägaren måste då söka marklov för trädfällning och få detta beviljat innan åtgärden påbörjas.

  I områden där strandskydd råder krävs normalt dispens för trädfällning. 


  Ha en fortsatt trevlig dag!

  Sofia Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.