Nybyggen i Gislövs läge

Hej,
Jag bor i Gislövs läge där många vill bo och de sista oexploaterade tomterna nere vid hamnen (längs med Laxvägen) glädjande nu bebyggs. Det sättet som det görs på lämnar dock lite övrigt att önska. Ett hus har byggts senaste året och ett nyligen påbörjats, båda har annekterat allmänningen framför fastigheterna som upplag för byggmaterial, maskiner, bodar mm. Jag undrar om fastighetsägarna har tillstånd för detta och hur det i så fall ser ut? Hur länge får de använda den marken och ansvarar de för att återställa den när de förr eller senare (förhoppningsvis) lämnar den?
I ett större perspektiv undrar jag också vad som egentligen gäller för gräsallmänningarna runt hamnen, har respektive fastighetsägare rätt att nyttja dessa, många verkar t ex kontinuerligt använda dem som biluppställningsplats?
Närboende

Kommentarer

 • Hej,

  Vi har nu fått svar på ert inlägg av Johan Hansson på gatuavdelningen, se nedan.

  "För tillfället finns det ett utfärdat tillstånd för upplåtelse av allmän plats vid Laxvägen 9, detta gäller till 2019-10-31. Tillståndet gäller för ytan söder om fastigheten och ner till vägen. Området ska vara städat och återställt i ursprungligt skick så snart behovet av att använda platsen upphört och
  senast vid tillståndstidens utgång.
  I det större perspektivet så är ytorna planlagda som allmän plats park eller plantering, och således till för att allmänheten ska kunna nyttja dessa. Fastighetsägarna har rätt att angöra sina fastigheter från ytan men man får inte parkera på gräsytorna."

  Ha en bra dag!
  Nathalie
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.