Till senaste kommentaren

När får vi en buss till Granlunda/Knäckekärr

Hej!
Är det inte på tiden att man satsar på en bussförbindelse till oss som bor Norra Granluna södra Knäckekärr. Här byggs ordentligt och vi har förskola och idrottsplatsen i närheten men trots detta finns ingen lokal bussförbindelse.

Kommentarer

 • Hej,

  Se nedan svar från Utredare Mats Åstrand.

  "Hej

  Det har inte varit möjligt att få
  till en stadsbusslinje till Granlunda och Knäckekärr då resandeunderlaget varit
  för lågt. Genom den nybyggnation som skett och är på gång har förutsättningarna
  förbättrats och kommunen har drivit frågan i samtal med Skånetrafiken de
  senaste åren. Kommunstyrelsen antog strategier för utveckling av
  kollektivtrafik i maj 2018 där det bland annat anges att planerade
  utbyggnadsområden ska förses med kollektivtrafik. Kommunen, Skånetrafiken och
  Bergkvarabuss har under året ingått ett formellt arbete kallat
  Trepartssamverkan och i styrdokumentet för detta samarbete anges att
  stadsbusslinjenätet ska trafikera nybyggnadsområden från början.

  Kommunen kommer att fortsätta arbeta
  för utveckling av busslinjenätet och för att få till en ny sträckning via
  Granlunda upp till utbyggnadsområdet vid Högalid. Någon utredning om
  resandeunderlaget nu är tillräckligt är inte gjord än. Tyvärr har Skånetrafiken
  de senaste åren fått restriktioner och besparingskrav vilket försvårat
  utvecklingsarbetet. Det är därför omöjligt att idag våga ange en tidpunkt när
  en sådan bussförbindelse kan bli verklighet.

   

  /Mats"


  Ha en bra dag!

  Nathalie
 • Konstigt att reseunderlaget har varit för lågt.Hur mäter man det? Här fanns en bussförbindelse  som man drog in 1999. Har det gjorts mättningar på detta efter och i så fall hur gör man dom mätningarna//Åsa
  Åsa
 • Hej Åsa,

  Se nedan svar:

  "Resandeunderlaget
  bedöms utifrån hur många invånare som bor i närheten av busshållplats,
  vanligtvis 400-500 meter. I bedömningen ingår också eventuella andra busslinjer
  på sträckningen. I det aktuella området dominerar småhusbebyggelse vilket ger
  relativt låg andel boende per ytenhet. En del av den tänkta sträckningen,
  Trelleborg C till lasarettsrondellen eller Trelleborg C till Liljeborgsgatan
  finns befintliga busslinjer vilket minskar underlaget i dessa områden. Vid
  Högalid finns också befintlig busslinje"

  Ha en bra dag!
  Nathalie

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.