Medicinering via hemtjänst!

Min mamma önskar få sin medicinering av hemtjänstpersonalen och vi fick då besked av mammas biståndshandläggare att mamma fick vända sig till sin läkare för att få det ordnat. Nu säger Centrumkliniken att det inte är läkaren som ordnar det utan biståndshandläggaren. Vad gäller?
Tack på förhand!
Marita Olsson

Kommentarer

  • Hej!


    Biståndshandläggaren har givit dig rätt information. Det är den som förskriver läkemedlet som är ansvarig för att en egenvårdsbedömning görs.

    Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömer att en person själv kan utföra eller med hjälp av någon annan. Den bedömningen som skall göras om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, kan endast göras av den behandlande legitimerad yrkesutövare inom sitt ansvarsområde. Om den enskilde inte själv kan ansvara för egenvården är resultatet av bedömningen beroende på hur stödet och hjälpen ser ut. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård. 


    Vid ansökan om bistånd för hjälp med egenvård, lämnar den enskilde den skriftliga dokumentationen av planeringen/egenvårdsbedömningen till kommunens biståndshandläggare. Planeringen/egenvårdsbedömningen är en del av underlaget för biståndsbedömningen, för beslut om insatser enligt SoL och/eller LSS.

    Fredrika Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.