Medborgarförslag från 2017- 06-19

Hej

Jag undrar hur det går med förslaget som lades 2017-06-19 gällande säker övergång för cyklister och fotgängaren där cykelvägen idag korsar Kämpingevägen på Stavstensudde. Jag tycker ni borde se över detta förslag omgående om ni inte redan gjort det. Idag har barnen till familjerna, som flyttade dit när området var nytt, vuxit upp och börjat i skolan inne i Trelleborg. Möjligheten att cykla till främst de närliggande skolorna Bäcka- och Fågelbäckskolan kan inte genomföras på ett säkert sätt om man inte gör någonting åt överfarten. Även att ta sig till kompisar utan att föräldrarna behöver ta bilen är också det en faktor. Så min fråga är har ni börjat se över detta förslag?
Mathias Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Mathias!
  Jag vidarebefordrar din fråga till Tekniska förvaltningen och återkommer när vi har ett svar.

  Trelleborgs kommun
 • Tack för info. Ser fram emot ett snabbt svar så jag slipper påminna er varje vecka.
  Mathias
 • Hej igen.

  Så här svarar handläggare på gatuavdelningen.

  Hej Mathias,
   
  Nedan har jag klippt in tekniska förvaltningens yttrande samt beslut på medborgarförslaget
   
  Yttrande
  Trelleborgs kommun är inte väghållare på den berörda platsen utan väg511/Kämpingevägen är statlig väg. Likaså har kommunen i dagsläget ingen rådighet över hastighetssättningen eftersom korsningen ligger utanför tättbebyggt område. Detta innebär att Länsstyrelsen är hastighetssättare vid korsningspunkten och inte kommunen. Nyligen avslog både Länsstyrelsen och Transportstyrelsen en ansökan om hastighetssänkning på Kämpingevägen.
  Trelleborgs kommun har tidigare fört diskussioner med Trafikverket gällande GC-korsningen med Kämpingevägen, vilka i sin tur studerade korsningen för att undersöka om något behövde göras. Trafikverket meddelade då att man korsar Kämpingevägen där hastigheten är som lägst, vilket trots allt är positivt. Däremot påpekades att sikten kunde varit bättre.
  I dagsläget är det stopplikt för cyklister och gående. Detta får enligt Trafikverket anses vara positivt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv eftersom upprättandet av ett övergångsställe eller cykelfält skulle invagga cyklister och gående i en falsk trygghet. Tidigare har det ansetts att övergångsställen bidragit till att öka trafiksäkerheten. Flera oberoende undersökningar framhåller dock att övergångställen i realiteten kan öka risken att skadas i en trafikolycka. Upprättandet av ett övergångsställe och cykelfält skulle alltså kunna leda till fler farliga situationer.
  Trelleborgs kommun har framfört önskemålen till Trafikverket och vidare diskuterat om det går att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i korsningen. I dagsläget finns det inte några planer från Trafikverkets sida på att bygga om korsningen men att det kommer undersökas om det är aktuellt framöver.
   Beslut Tekniska nämnden beslutar
  att inte bifalla medborgarförslaget men
  att vidaresända och diskutera förslaget med Trafikverket samt
  att översända beslutet till förslagsställaren.
  Vid möte med Trafikverket diskuterades att eventuella åtgärder bör genomföras i samband med projektet GC-väg mellan Trelleborg – Höllviken. Exakt när det blir aktuellt kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget.


  Ha en fortsatt trevlig dag!
  Mattis
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.