Till senaste kommentaren

Medboende och parboende på särskilt boende

Hej!

Vill Ni förklara vad medboende och parboende innebär och vilka särskilda boende i kommunen som erbjuder detta?
Anders

Kommentarer

 • . Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende (socialstyrelsen.se)
  Parboende:
  • Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar.
  • Parboende kan verkställas i samma rum eller samma lägenhet eller olika rum eller lägenheter under förutsättning att makarna upplever sig sammanbo. Vidare kan par[1]boende enligt 4 kap. 1 c § Sol även verkställas så att den ene maken bor i särskilt boende och den andra i ett trygghetsboende under förutsättning att båda boendeformerna är belägna i samma byggnad.
  Medboende:
  • En ansökan om medboende från den biståndsberättigade kan inte villkoras med att den medboende måste behålla den tidigare bostaden eller avstå från besittningsrätten. Ansökan om medboende I förarbetena till bestämmelsen om medboende anges att part i ett ärende om medboende är den biståndsberättigade. Detta betyder att det är den som har behov av bistånd i form av särskilt boende som ska ansöka om att den vill ha en medboende. Att det är den biståndsberättigade som ska ansöka om med[1]boende följer även i viss mån av bestämmelsen i 4 kap. 1 c § SoL. Där anges att det ingår i den biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få sammanbo med sin make eller sambo. Det finns dock inga begränsningar för vilka biståndsinsatser som kan begäras enligt SoL. En make eller sambo som inte själv behöver insatsen särskilt boende kan därför ansöka om att få flytta med den som har beviljats en sådan insats.2
  • Ansökan om medboende I förarbetena till bestämmelsen om medboende anges att part i ett ärende om medboende är den biståndsberättigade.28 Detta betyder att det är den som har behov av bistånd i form av särskilt boende som ska ansöka om att den vill ha en medboende. Att det är den biståndsberättigade som ska ansöka om med[1]boende följer även i viss mån av bestämmelsen i 4 kap. 1 c § SoL. Där anges att det ingår i den biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få sammanbo med sin make eller sambo. Det finns dock inga begränsningar för vilka biståndsinsatser som kan begäras enligt SoL. En make eller sambo som inte själv behöver insatsen särskilt boende kan därför ansöka om att få flytta med den som har beviljats en sådan insats.2 ör en medboende utan beslut om insatser enligt SoL gäller inte bestämmelserna om avgifter och dokumentation i SoL. Inte heller gäller bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt.
  • Om bostaden upplåts enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) uppstår ett hyresförhållande och då gäller bland annat reglerna om bruksvärdeshyra, besittningsskydd och uppsägning i hyreslagen.
  • Sammanboende make/maka eller sambo har i normalfallet rätt att överta en gemensam lägenhet efter dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.

  Parboendelägenhet finns på Tullaboda men det går även att bo i var sin lägenhet också. 

  Önskar dig en trevlig helg.
  Trelleborgs kommun
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.