Uterum - Krävs bygglov eller inte?

Hej!
Har en sommarstuga i Beddingestrand. På tomten finns även en friggebod och ett attefallhus.
1. a) Behövs rivningslov för attefallhuset?
b) Får man placera nytt attefall på samma plats trots att det i dagsläget ligger i tomtgräns till granne eller gäller 3-4 m från tomtgräns?

2. Vi har tänkt lägga om terrassen till huset. Idag är den i marknivå men vi skulle vilja ha den i nivå med terrassdörr. Hur hög får terrassen lov att vara utan/med bygglov?

3. Om vi väljer att sätta tak på terrassen, krävs bygglov?

4. Om vi väljer att "glasa in" terrassen, krävs bygglov?

5. Hur stor får terrassen lov att vara, samt vilka avstånd till grannar/väg krävs?

Tacksam för svar.
Hälsningar, Marie
Marie

Kommentarer

 • Hej,

  Se svar från våga bygglovsarkitekter:

  1.  Nej det behövs inte rivningslov för attefallshus.

  b. Ja om ni har grannens medgivande.

  2. För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  · det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten

  · altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar
  byggnadens yttre utseende avsevärt

  · altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett
  komplementbostadshus

  ·altanen ska vara en uteplats på marken

  · altanen får inte vara högre än 1,8 meter

  · altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset

  · altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering

  · inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

  · För att kunna svara på hur stor altanen får vara med bygglov behöver vi fastighetsbeteckningen.

  3. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

  ·  det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten

  · skärmtaket får högst vara 15,0 m2

  · det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré

  · skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns

  · att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

  · Tak som är större än 15 m2 kräver bygglov inom planlagt område.

  4. För inglasning krävs det bygglov inom planlagt område.

  5. Behöver veta fastighetsbeteckningen för att kunna ge svar.


  Vill du prata med våra bygglovsarkitekter så når du dem varje dag mellan kl. 13-14 via Trelleborgs kommuns växel 0410-733000.

  Trevlig helg!
  Therese Kommunvägledare
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.