Hur kan jag påverka min närmiljö?

Hur lämnar jag in medborgarförslag och hur ser processen ut?
Trelleborgs kommun

Kommentarer

  • Ett medborgarförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

    Ditt förslag, vilket du kan lämna HÄR, ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

    Ett medborgarförslag som efter 30 dagar fått 50 röster eller fler överlämnas till kommunfullmäktige som beslutar vilken nämnd som ska hantera ärendet. Vi meddelar var ditt förslag kommer att hanteras och du kommer att bli inbjuden att närvara vid det sammanträde då ditt förslag behandlas. Du kan alltså även rösta på andras idéer och på så sätt påverka vilka som får gehör i kommunen, du når förslagen via denna länk.

    Handläggningstiden för ett medborgarförslag varierar. Beslut ska i vart fall fattas inom ett år från det att medborgarförslaget kom in till kommunen.


    Therese
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.