Hastighetsbegränsning i villaområde i Tbg

Hej,
Jag vill att ni motiverar för mig och mina grannar på Västra Egna Hem varför Kattebäcksvägen har 40km/h som hastighetsbegränsning.
Vi noterar att enligt den hastighetsplan som genomfördes under 2015 sänktes hastigheten på kommunens villagator till 30 km/h för att öka trafiksäkerheten.

Varför gäller detta inte Kattebäcksvägen? Denna villagata används som genomfartsled av många Trelleborgare och hastighetsbegränsningen följs absolut inte. Det bor många barn längs med denna gata.
30 km/h borde gälla här - precis som på alla andra villagator. I synnerhet som vägen används som ”genomfartsled”
Det är fullständigt orimligt att samma hastighet ska gälla här som på de större vägarna i stan (exempelvis Hedvägen)

Vi vill ha en bra motivering till ert beslut. Om ni inte har det så vänligen sänk hastighetsbegränsningen. Det är inte fråga OM en olycka kommer att ske... frågan är snarare NÄR
Orolig förälder Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej!

  Jag har skickat din fråga vidare till Tekniska förvaltningen och återkommer så fort jag har fått ett svar.

  Ha en bra dag!
  Mattis
 • Hej igen!
  Så här svarar handläggare Johan Hansson på Gatuavdelningen.

  Det är tråkigt att trafikanter inte följer gällande hastighetsbegränsning. Då det handlar om man bryter mot gällande lagstiftning kommer vi att vidarebefordra synpunkten till polismyndigheten. Den enskilda trafikanten har alltid ett egenansvar att följa regleringar som gäller, samt iaktta den varsamhet som krävs så att inte boende och personer som vistas vid vägen utsätts för fara.
  Enligt hastighetsplanen ska 30 km/h användas inom lokalnätet i bostadsområden och vid platser där konfliktrisken mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik är stor. Anledningen till att det är 40 km/h på Kattebäcksvägen är att när hastighetsplanen togs fram ansågs (och fortfarande anses) Kattebäcksvägen vara en huvudgata i nord-sydlig färdriktning och inte en lokalgata.


  Ha en trevlig dag!
  Mattis
 • Hej,
  Jag förstår och tar till mig hur ni resonerar. Men det ligger alltså en skola precis intill. Många barn cyklar/går över Kattebäcksvägen varje dag för att ta sig till skolan. Ni måste åtminstone kunna sätta upp någon form av farthinder. Den dagen det sker en olycka så har åtminstone jag påpekat detta för er innan olyckan hände.
  Tacksam för om ni omvärderar detta beslut.
  Bekymrad mamma
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.