Till senaste kommentaren

Hastigheten på lantmannavägen Skegrie

Det skulle behövas ett par rejäla farthinder på lantmannavägen i Skegrie eller fartkameror
Finns inte många som håller hastigheten på den vägen
Boende

Kommentarer

  • Hej,

    Det är beklagligt att en del trafikanter inte respekterar hastighetsregleringen på Lantmannavägen och därmed utsätter er som bor och vistas vid vägen för onödig fara. Fortkörning är ett beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på många vägar. Eftersom fortkörning innebär ett brott mot lagstiftningen är detta i grunden en polisiär fråga.

    Trafikenheten kommer se över trafiksituationen på Lantmannavägen under hösten. Med hänseende till att hastighetsöverträdelse i grunden är en polisiär fråga kommer synpunkterna även att vidareförmedlas till polisen vilka förhoppningsvis kan genomföra en hastighetsmätning på sträckan.

    Trevlig helg,
    Therese
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.