Hage

Hur nära min tomt får en lantbrukare göra en häst hage
Annika

Kommentarer

 • Hej Annika,

  tack för att du kontaktar oss!

  Vi har skickat din fråga vidare till Miljöavdelningen och återkommer så snart vi har fått ett svar ifrån dom.

  Ha en fin dag!
  Therese Kommunvägledare
 • Hej Annika,

  här kommer återkopplingen från vår Miljöavdelning angående din fråga om hur nära en hästhage får vara gentemot din tomt:

  "Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av hästverksamheter samt vid klagomålsärenden.

  Detta avstånd kan dock ändras drastiskt beroende på platsens förutsättning eller tidigare användning. I dag finns flera domar från mark- och miljödomstolen som tillåter kortare avstånd mellan hästverksamheter och bostadshus.
  Två domar från mark- och miljööverdomstolen finns där avstånd ner till 20 meter mellan hästverksamhet och bostad har ansetts vara godtagbart. De huvudsakliga domskälen var att:
  • Området har lantlig karaktär.
  • Området är utpräglad landsbygdsmiljö.
  • Det finns ytterligare en hästgård i området.
  • Visst inslag av ljud och lukt från hästar får anses som ett naturligt inslag i området."
  Hoppas detta var till hjälp för dig, annars får du gärna återkomma.

  Ha en fin dag!
  Therese Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.