Grävarbete vid tomatodlingen

Vad är det dom gräver efter nere vid tomatodlingen längs väg 9?
Robban Dahlgren

Kommentarer

 • Hej,

  Det finns några olika grävarbeten nära tomatodlingen. Efter tomatodlingen, mot Trelleborgs tätort, pågår ett arbete med nya grundvattenrör för längre mätserie.
  Trelleborgs kommun
 • Varför ljuger ni? Grävarbetena för grundvattenrör ser mer ut som att det byggs vägar! Är det så att kommunen går händelserna i förväg och ångar på med diverse projekt i hemlighet?
  Robban Dahlgren
 • Hej,

  Det pågår förberedande arbeten för att anlägga den första etappen av infrastrukturen till det kommande Business Center Trelleborg och kriminalvårdsanstalten.
  Nu pågår anläggandet av en tillfällig, grusbelagd byggväg som leder till den nya, permanenta väg i nord-sydlig riktning som börjar anläggas i vecka 40.

  https://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP269.pdf

  Önskar dig en fin helg!
  Ruben Kommunvägledare
 • Varför börja med business centret när ringvägen
  Är stoppad?
  Robban Dahlgren
 • Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för industri- och produktion- samt logistikverksamhet, med kompletterande inslag av kontor och service. Därutöver syftar detaljplanen till att möjliggöra för restaurang, café, gym och kiosketableringar i bottenvåning eller som sammanbyggda med verksamhets-, industri- eller logistikbyggnader.
  Ruben Kommunvägledare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.