Hur överklagar jag en detaljplan?

Hej,
Hur går man tillväga om man vill överklaga/bestrida kommunens etableringsplan gällande fängelset öster om Trelleborg, norr om Gislövs Läge?
Maria

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Man kan överklaga en detaljplan till mark- och miljödomstolen efter att kommunen har beslutat att anta detaljplanen. För att kunna överklaga detaljplanen måste man ha kommit in med synpunkter under samrådstiden eller granskningstiden. Nedan följer en kort beskrivning av processen:

  Detaljplanen är skickas ut på samråd. Under samrådstiden har man möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
  Därefter sammanställer kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter tar kommunen fram granskningshandlingar. Mellan samråd och granskning kan revideringar sker. Granskningshandlingarna ställs ut under minst 3 veckor.

  Under granskningstiden har man möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter kan kommunen besluta att anta detaljplanen. Mellan granskning och antagande får endast mindre ändringar ske. När detaljplanen har antagits av kommunen kan man överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

  Therese Kommunvägledare
 • Hej
  Det är glasklart att vi skall bygga fängelset på den avsatta marken ute vid
  tomatodlingen. Trelleborg behöver fler arbetstillfällen alla andra argument
  bleknar i jämförelse.
  Lars Paulin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.