Till senaste kommentaren

Etablering av Kiminalvårdens anstalt, Gislövs Läge

Hej,
Hur går man tillväga om man vill överklaga/bestrida kommunens etableringsplan gällande fängelset öster om Trelleborg, norr om Gislövs Läge?

Kommentarer

 • Hej Maria, 

  Man kan överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen efter att kommunen har beslutat att anta detaljplanen. För att kunna överklaga
  detaljplanen måste man ha kommit in med synpunkter under samrådstiden eller granskningstiden. Nedan följer en kort beskrivning av processen.

  Detaljplanen är utskickad för samråd fram till den 15 februari. Under samrådstiden har man möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
  Därefter sammanställer kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter tar kommunen fram granskningshandlingar. Mellan samråd och granskning kan revideringar sker. Granskningshandlingarna ställs ut under minst 3 veckor.

  Under granskningstiden har man möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter kan kommunen besluta att anta detaljplanen. Mellan granskning och antagande får endast mindre ändringar ske. När detaljplanen har antagits av kommunen kan man överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

  Med vänlig hälsning
  Lina Jönsson
  PlanarkitektPlanSamhällsbyggnadsförvaltningenTrelleborgs kommun
  Therese Kommunvägledare
 • Hej
  Det är glasklart att vi skall bygga fängelset på den avsatta marken ute vid
  tomatodlingen. Trelleborg behöver fler arbetstillfällen alla andra argument
  bleknar i jämförelse.
  Lars Paulin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.