Till senaste kommentaren

En Tjänsteskrivelse ang. ett Medborgarförslag.

Enligt: Medborgarförslag (KF 2020-01-27, §3) rörande MTB-cykling, skall Tekniska Servicenämnden återkomma senast 31/12-20 med svar. Har detta skett och isåfall, var hittar man det svaret?
Per

Kommentarer

 • Hej Per,

  Nedan finner du protokollsutdrag från Tekniska Servicenämndens sammanträde 2020-03-11 gällande just MTB-cykling. Som medborgare har du möjlighet att följa alla nämnders möten via kommunens mötessystem MeetingPlus vilket du finner på länken nedan.

  Nämnder & Styrelser | MeetingPlus [sv] (trelleborg.se)

  Ha en härlig dag,
  Therese
 • Hej.
  Det är ju inte riktigt svar på min fråga! Jag undrar vad som hänt efter December 2020.
  Det står ju uttryckligen;
  ” förvaltningen ska återkomma senast 31/12-20 med förslag på längd, sträckning och kostnad.

  Mvh Per

  Per
 • Hej Per,
  Vi har ställt frågan till berörda parter och inväntar svar från dessa. Vi återkommer till dig så fort vi har någon uppdatering.

  Trevlig helg!
  Therese
 • Hej Per,
  Vi vet att du har fått svar direkt från vår parkchef men vi publicerar även svaret här för övriga medborgare att se.

  Ärendet var uppe i mars och förvaltningen fik ett uppdrag att utreda frågan, som återkomtill nämnden i september. Nedan ser du protokollet från september, man beslutade bara att godkänna utredningen.

  Vår ordförande har nu bett att ärendet kommer upp på nytt, detta kommer att ske i april eller maj.

  § 82 Mountainbike-bana i Albäcksskogen
  Dnr TSN 2020/74

  Beslut
  Tekniska servicenämnden beslutar
  att godkänna redovisningen av uppdraget rörande mountainbike-bana i Albäcksskogen.

  Sammanfattning
  På uppdrag av tekniska servicenämnden (2020-03-11) har en mountainbike-slinga (MTB-slinga) förlagd till Albäck eller i dess närhet planerats, med förslag på längd, sträckning och kostnad.
  Två ledförslag har tagits fram, en nybörjarled (grön) 250 meter lång och en familjevänlig 1 km lång (blå led). Kostnaden för att anlägga dessa leder prognosticeras till cirka 1,1 mnkr exklusive moms. Lederna placeras på kullen omedelbart nordväst om Sporthallen på Åkerjordsvägen. Kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunekologen har varit delaktig i planeringen av MTB-lederna.
  Efter samtal med Sysav är prognos för tillträde till den täckta soptippen 2022-2023.

  Beslutsunderlag
  Beslutsunderlag är denna tjänsteskrivelse, offert och byggbeskrivning upprättad av On Track 2020-07-02, protokoll från TSN:s möte 2020-03-11, medborgarförslag dnr KS 2020/41, KF 2020/01-27§3.

  Beslutet skickas till
  Kultur- och fritidsnämnden
  Kenneth Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.