Egen brunn

Kan kommunen ta betalt för  vatten ur egen brunn? Vi är inte anslutna till kommunalt vatten...

Vladana Martić Andersson

Kommentarer

 • Hej,

  Gäller det endast vatten ur egen brunn tar kommunen inte något betalt, såvida inget kommunalt ärende startas upp kopplat till din egna brunn. 
  Se mer info på: Dricksvatten - Trelleborgs kommun

  Gäller det enskilt avlopp tar kommunen ut en handläggningsavgift:

  "För prövning av ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp tas ut en fast avgift enligt 7 § Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område. Den fasta avgiften beräknas genom att multiplicera avgiftskoden med den aktuella timavgiften. Avgiftskoden är en schablontid som är skattad för hantering av respektive ärendetyp. Avgiftskoden finns specificerat i Bilaga 1 under avgifter och taxor på hemsidan". 
  Trelleborgs kommun

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.