Datumparkering i Trelleborg

Jag fick en böter för felparkering och jag förstår att ni har datumparking i Trelleborg? Vad är det och hur ska jag som bilist veta det??
Anders

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Datumparkering innebär förbud att parkera fordon på jämn sida vid jämnt datum samt förbud att parkera fordon på udda sida vid udda datum.
  Läs gärna mer hos Transportstyrelsen om du är osäker.

  I Trelleborg gäller datumparkering i hela centralorten vardagar utom dag före söndag eller helgdag klockan 08-16. Vägmärke som anger detta finns vid varje infart till staden.

  Datumparkeringen gäller på alla gator inom denna zon om inte annat anges med vägmärke.


  Therese
 • Hej Trelleborgs kommun.

  Här nedan följer en paragraf från Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318)

  3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

  Det måste alltså vara skyltat tydligt på platsen och med det tolkar jag på gatan! Jag såg ingen skylt angående detta någonstans på gatan där jag fick en kontrollavgift idag.

  Och just därför har er parkeringsvakt uppsåtligen eller av oaktsamhet vid dess myndighetsutövning åsidosatt vad gäller uppgiften. Er parkeringsvakt har alltså begått tjänstefel.

  " Vägmärke som anger detta finns vid varje infart till staden". - I min värld låter detta vilseledande. 

  Dante
 • Hej

  Missförstå mig inte, men det var ingen fråga utan en reprimand !
  Dante
 • Hej,

  Tack för dina synpunkter.
  Det finns en skillnad mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift.
  För mer info, se: Parkeringsanmärkning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

  Önskar din en fin dag!
  Ruben Kommunvägledare
 • Hur länge får man stå parkerad på Frans Malmrosgatan öster om Liljeborgsgatan. Finns skylt med parkeringsförbud på båda sidorna. Står många bilar parkerade, därför undrar jag.
  Mollan
 • Hej,

  Vi har fått svar från Stadsmiljöavdelningen:
  "Vi ingen reglering som stämmer överens med din beskrivning, du får gärna precisera lite var på Frans Malmrosgatan du menar som t.ex. husnummer. Vilken del på Frans Malmros åsyftas? Delen mellan Hesekille och Syrén eller delen mellan Syrén och Hedvägen, båda ligger ju öster om Hesekillegatan".

  Mejla oss gärna på kundtjanst@trelleborg.se för snabbare hantering.
  Trelleborgs kommun
 • Mellan Frans Malmrosgatan 37-49.

  Mollan
 • Hej,

  Det finns ett P-förbud som börjar vid Malörtsvägen och sträcker fram till början utav fastigheten Frans Malmrosgatan 47. Därefter är det s.k. 24-timmarsparkering som gäller, självfallet får man inte parkera i korsningen med Borgmästaregatan eller på busshållplatsen eller för nära övergångsställen. Tydliga skyltar finns på platsen.
  Trelleborgs kommun
 • Gäller det trots att det är skyltat parkeringsförbud?
  Mollan
 • Då får du inte parkera där. Skylt gäller alltid.
  Trelleborgs kommun
 • Hej jag har en fråga angående Hejderiagatan är det datum parkering som gäller där i "fickorna" sidan om vägen.


  Linus
 • Hej Linus,

  Tack för att du kontaktat oss!

  På Hejdridaregatan gäller datumparkering.

  Bifogat i detta mail finns en karta över vart datumparkeringen gäller i Trelleborg.Observera dock att är där en annan trafikskylt som meddelar annat på gatan så är det alltid skylten som gäller.

  Är där ingen skylt på gatan så gäller datumparkering.

  Ha en bra dag!
  Rebecca Kleinau
 • Ni har dessutom inga synliga skyltar på gatorna där det står att det råder datumparkering vilket man ska ha enligt lag. Skyltarna skall vara väl synliga och det ska inte råda några tveksamheter mot detta.

  Eftersom lagar kommer före föreskrifter bryter ni mot lagen med det ni gör.  Ni begår systematiskt tjänstefel. Detta är skandalöst!
  Dante
 • Hej Dante,

  tack för att du kontaktat oss!

  Vid varje infart till Trelleborg finns stora skyltar som informerar om att det är datumparkering som gäller i staden. Är man osäker på vilka parkeringsregler som gäller för där man vill parkera kan man alltid på in på Transportstyrelsens hemsida och söka efter trafikföreskrifter för just den gatan du befinner dig på. Vi bifogar med en länk till sidan här: Svensk trafikföreskriftsamling.

  Ett tips att tänka på om man ska parkera i Trelleborg är att om man inte ser någon annan skylt, som en "P" skylt med eller utan tilläggstavla eller "P-förbudsskylt", så är det datumparkering som tillämpas.

  Ha en bra dag!
  Therese Kommunvägledare
 • Hej,

  Då kan jag säga er att det är helt fel den ni håller på med. Som jag skrev innan, för det första går LAGAR FÖRE LOKALA FÖRESKRIFTER, varje gata med datumparkering MÅSTE då vara skyltad att det råder datumparkering...ni kan INTE hänvisa till en skylt som ligger vid infarten av staden...visa mig då var i lagen det står att lokala föreskrifter kan vara undantag mot lokala föreskrifter och då specifikt datumparkering? Ni bryter ju mot lagen !!
  Dante
 • Hej Dante,

  här kommer svar från Stadsmiljöavdelningen angående skyltning om datumparkering:

  "Datumparkering skyltas med hjälp av en så kallad områdestavla (i folkmun ofta kallat zontavla) där datumparkeringen börjar. Ett område med datumparkering kan innefatta en hel kommun eller tätort och täcker oftast områden som är avsevärt större än enstaka gator.
  Det är därför inte märkligt att det inte finns någon skylt på varje gata, det är liksom det som är andemeningen med en områdestavla, allt enligt gällande vägmärkesförordning.
  Om skylten vid områdets början saknas kan du befrias från att erlägga felparkeringsavgift men att det måste skyltas på varje specifik gata är en grov missuppfattning. "

  Ha en bra dag!
  Therese Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.