Bygglovspliktig avskärmning?

Hej!

Fråga1: Hur hög får min häck vara som avskärmar in mot granne? Häcken står på min tomt och jag kan gå bakom häcken för att underhålla och klippa. Vi har ingen väg,gångväg, cykelbana eller hörntomt med väg utanför, utan häcken vätter endast mot grannen. Huset ligger på en tomt utanför detaljplanerat område i trelleborgskommun.

Fråga 2: Får jag sätta stående trästolpar armeringsnät (Max höjd 180cm) så nära tomtgräns som möjligt, dock på min sida utan bygglov? och då även plantera murgröna som klättrar på insidan av nätet?

tack på förhand!

M

Kommentarer

 • Hej,

  Se svar från vår Bygglovsavdelning:
  "Hej,
  Utan att veta vilken fastighet är det inte möjligt att ge ett definitivt svar. Om fastigheten ligger inom eller utom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser har det betydelse för möjligheterna att skapa avskärmningar. Även trafiksäkerhetsaspekter rörande avstånd till väg och sikten vid konstruktionen man tänker bygga har betydelse.

  I allmänna ordalag gäller att:
  Fråga 1.
  Bygglov reglerar inte grönskan, men trafiksäkerheten har alltid betydelser för vad man kan göra. Sikttrianglar kan t ex få betydelse för trafiksäkerheten. Träd, häckar och grönska i allmänhet är framförallt ett förhållande mellan grannar.
  Fråga 2.
  En konstruktion som har en genomsiktlighet som överstiger 50 % kan anses vara en spalje som inte är bygglovspliktig, Konstruktionen kan t ex bestå av ameringsnät med stolpar. Grönskan som växer i spaljen är inte bygglovspliktig även om den kommer att täcka nätet. Det är utformningen av konstruktion som avgör om det anses vara ett plank eller inte. Plank kräver bygglov.

  Det finns mer att läsa om i kommunens Riktlinjer för Staket, Plank och Murar.
  plank-o-murar-riktlinjer-18sid.pdf (trelleborg.se)

  Återkom om ni tycker något är oklart eller har fler frågor eller funderingar.
  "

  Vår Bygglovsavdelning har telefontid varje vardag mellan 13-14.
  Ruben Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.