Bygglov altan/trädäck i marknivå

Hej,

Jag undrar hur reglerna ser ut för byggande av altan och/eller trädäck.

Vad är definitionen av trädäck på marknivå inom Trelleborgs kommun? Behövs bygglov för trädäck i marknivå?

I övrigt antar jag att altanbygge med maxhöjd på 1,8m samt max 3,6m från huset gäller utan att ha bygglov?
Tack på förhand!
Alexander
Alexander B

Kommentarer

 • Hej,

  Se svar från vår bygglovsavdelning:

  "Tack för frågan. Det beror på var och hur man bygger. Är det innanför eller utanför detaljplanerat område? Först kan man fråga om altanen är lovpliktig. Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL, för altaner.
  Det kan dock krävas bygglov om man ser det som en tillbyggnad/byggnad (om man kan vistas och utrymmet och höjden är mer än ca 1,6 m) eller en sådan ändring som påverkar den befintliga byggnadens yttre utseende avsevärt.
  Om det är så att altanen kräver bygglov, kan den ändå vara bygglovsbefriad om följande kriterier är uppfyllda:
  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska kräva bygglov enligt huvudregeln för att den är en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL, för trädäck. Däremot kan de bli detaljplanestridiga om de t ex placeras helt eller delvis på prickad mark (mark- som inte får bebyggas) inom detaljplanelagt område."

  Ha en fin dag!
  Ruben Kommunvägledare
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.