Beslut om badbrygga

Bor i Smygehamn. Vill gärna veta de politiska turer som föranlett kommunen att bygga en brygga öster om Smygehamns havsbads hotell istället för att om det så behövdes, renovera den som redan fanns. Bygger man nu på kommunens mark?
Har hänsyn tagits till bäckens utsläpp?
Undrar ” badkrukan”

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Vi ställde din fråga till kommunledningskontoret och har fått följande svar:

  "Enligt tekniska förvaltningen var den befintliga bryggan vid Smygehus privat. Kommunen äger inte marken där den nya byggs och avtal finns med markägaren.
  Gällande politiska beslutsorgans turer påbörjades ärende KS 2018/975 med att tekniska förvaltningen sökte strandskyddsdispens hos samhällsbyggnadsnämnden för fastighet Östra Torp 43:1 gällande att en badbrygga anläggs som ersätter två befintliga som rivs.
  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens.
  Länsstyrelsen Skåne svarade tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen på anmälan om vattenverksamhet för rivning av två badbryggor och ersätta dem med en ny badbrygga på fastigheterna
  Östra Torp 43:1 och Hemmesdynge S:5 i Trelleborgs kommun.
  Länsstyrelsen beslutar om bifall med vissa villkor om försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet."

  Ha en fortsatt trevlig dag!

  Sofia Kommunvägledare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.