Återvinningsstationerna

Vem ansvarar för de många mindre återvinningstationerna?
Trelleborgs kommun

Kommentarer

  • Återvinningstationerna tillhör Förpacknings och Tidningsinsamlingen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Deras verksamhet utgår från producentansvaret för förpackningar och tidningar. Producentansvar innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar och är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

    Felanmälan för återvinningstationerna kan göras genom att klicka här och på kartan nedan kan du finna de utsatta stationerna i kommunen.

    Therese
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.