Policy för personuppgifter

Nedanstående policy för personuppgifter och innehåll gäller för detta forum som ägs och administreras av Trelleborgs kommun.

För att skriva inlägg, kommentera, eller rösta i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt samtycke till att:

· Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.

· Du lämnar ut din e-postadress till Trelleborgs kommun att lagras och användas i enlighet med svensk lag.

· Trelleborgs kommun har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.

· Trelleborgs kommun har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)

· Trelleborgs kommun har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar.

· Trelleborgs kommun förbinder sig att aldrig sälja din e-postadress. Inläggen kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

  • Genom att skriva ett inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att Trelleborgs kommun lagrar dina personuppgifter (namn, e-postadress och IP-adress) i maximalt 3 år.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart ett ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras på i detta forum gäller följande riktlinjer:

· Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta vid varje inlägg och kommentar.

· Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

· Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

· Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag. Även känsliga personuppgifter raderas snarast från forumet.

Information om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.