Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nästa uppdatering av analys och bibliometri

Hej,

när kommer nästa uppdatering av analys och bibliometri? Mer specifikt är jag intresserad av höstningen från DiVA. Stämmer det att det inte har gjorts någon uppdatering sedan dec 2017 och vad beror det i så fall på?
Marcus Israelsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Den senaste uppdateringen innehåller data inhämtade den 27 december. En ny uppdatering påbörjas inom kort. Orsaken till att uppdateringen har dröjt är att det har skett ett skifte mellan personer ansvariga för uppdateringen.
  Tuija Drake
 • Hej,

  Nu tycks det ha skett en uppdatering.

  Vi har arbetat en del med rättning av poster i vårt DiVA-system efter jul men dessvärre tycks dessa ändringar inte ha överförts till analys och bibliometri med senaste uppdateringen.

  Vad kan vi göra?

  /Tord Heljeberg, Mälardalens högskola
  Tord Heljeberg
 • Den senaste uppdateringen innehåller data inhämtade den 28 februari. Ändringar gjorda efter det datumet har inte kommit med i uppdateringen. Om inte heller ändringar gjorda före det datumet har kommit med, skicka gärna exempel till oss så kan vi utreda orsaken.
  Tuija Drake
 • Några exempel nedan.

  Nedstående poster som tidigare saknade person-ID uppdaterade vi under januari 2018 med id:n:

  oai:DiVA.org:mdh-35793
  oai:DiVA.org:mdh-35497
  oai:DiVA.org:mdh-35648
  oai:DiVA.org:mdh-23493  Tord Heljeberg
 • Tack för exemplen. Vi behöver utreda detta och återkommer senare.
  Tuija Drake
 • Vi har höstat om Mälardalens poster och hoppas att ändringarna därmed slår igenom vid nästa månatlig uppdatering.
  Tuija Drake
 • Hej,

  vi upplever samma problem. Poster som korrigerats före den senaste uppdateringen visas fortfarande som fel i verktyget.

  Exempel
  ORCID-fel: oai:DiVA.org:ltu-66579
  ISSN-fel: oai:DiVA.org:ltu-66972
  PersonID saknas: oai:DiVA.org:ltu-9110
  Marcus Israelsson
 • Tack för rapporterat fel. Nästa omindexering är i startgroparna. Vi följer upp feluppmärkning och hoppas att problemet har blivit åtgärdat när uppdateringen är genomförd.
  Tuija Drake
 • Hej,

  Det verkar ha skett en omindexering alldeles nyligen nu i april. Tyvärr flaggas dock fortfarande dessa poster som felaktiga (PersonID saknas):

  oai:DiVA.org:mdh-35793
  oai:DiVA.org:mdh-35497
  oai:DiVA.org:mdh-35648
  oai:DiVA.org:mdh-23493

  mvh
  Tord Heljeberg, Mälardalens högskola

  Tord Heljeberg
 • Det stämmer att nya data har hämtats in den 9 april men omindexeringen är inte slutgenomförd ännu. Först efter det går det att se om det har skett en ändring i uppmärkning av poster som flaggas för saknad personID.
  Tuija Drake
 • Uppdateringen har slutförts den 19 april. Tyvärr har vi konstaterat att problemet med poster, som flaggas för ofullständiga data trots ändring/berikning i lokal databas, kvarstår. Vi betraktar detta nu som större bugg i systemet som behöver åtgärdas.
  Tuija Drake
 • Hej,

  har ni identifierat vad buggen beror på och har ni någon tidsuppskattning för hur länge det kommer ta att åtgärda?
  Marcus Israelsson
 • Vi har inte lyckats identifiera buggens orsak. Vi utreder för tillfället olika alternativ hur vi bäst kan hantera buggen men jag har ingen tidsuppskattning att ge i dagsläget.
  Tuija Drake
 • Hej!

  När kommer nästa uppdatering?

  Mvh
  Anna Hillström, Högskolan Dalarna
  Anna Hillström
 • Vi kommer att sätta igång med en uppdatering om en dryg vecka. Orsaken till att uppdateringen har dröjt är att det finns ett ärende om buggarna i uppdateringen som pågår och som vi hade hoppats på att kunna lösa före nästa uppdatering. Det kommer dock att dröja ytterligare innan ärendet är löst. Vi återkommer när uppdateringen är genomförd likväl som när det finns ny information om buggarna.
  Tuija Drake
 • Vid den senaste uppdateringen av Swepub för analys och bibliometri i slutet av september upptäckte vi att det finns ett större problem med uppdateringarna än vad som tidigare var känt. Indexeringen av nya poster har inte blivit genomförd vilket betyder att nya poster inte har blivit indexerade sedan mars 2018 trots datahämtningarna och syns därmed inte i uttagen. Vi utreder för att kunna åtgärda detta men det finns ingen tidsuppskattning att ge i dagsläget. Vi återkommer med mer information om detta.
  Tuija Drake
 • Hej!

  Hur går det med ovan buggar? Vi har rättat poster i DiVA (exempelvis den 9 november), men dessa dyker upp som felaktiga i uttagen.

  Mvh Anders Vennergrund, Örebro Universitet
  Anders Vennergrund
 • Utredningen för att åtgärda felaktigheterna vid uppdateringen av Swepub för analys och bibliometri pågår fortfarande. Problemet ligger i själva databasen där bland annat reglerna för valideringen sker. Än så länge har vi inte gjort genombrott men vi börjar närma oss kärnan i problemet. Först efter det kommer vi att göra nästa uppdatering.
  Tuija Drake
 • Efter en utredning för att identifiera felet med uppdateringarna av Swepub för analys och bibliometri har Kungliga biblioteket beslutat att inte vidare uppdatera den befintliga tjänsten. Problemet med uppdateringen har lokaliserats men att lösa det utöver arbetet med den nya lösningen kräver utvecklingsresurser, som vi i stället väljer att lägga på utveckling av den nya lösningen. Vi hänvisar till Swepub söktjänsten för uppdaterade data tills den nya plattformen för Swepub och gränssnittet för Swepub analys är på plats. Det nuvarande gränssnittet kommer att ligga kvar än så länge med information om att data inte uppdateras.
  Tuija Drake
 • Tuija Drake

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.