Swepub för analys och bibliometri uppdateras inte längre. Den senaste indexeringen av data skedde i början av 2018.