Swepub för analys och bibliometri uppdateras inte längre. Den senaste indexeringen av data skedde i början av 2018. Den 10 december 2019 lanseras nya Swepub-tjänster för bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering.