Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Uppläst text på SVT2, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT24

SVT har lagt till tjänsten "Uppläst text" på SVT2, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT24 för dig som tittar på tv via digitala marknätet (ej HD-tv). Tjänsten ger stöd till personer som har svårt att läsa textremsan. För SVT2 skedde aktiveringen av uppläst text tisdag den 17 januari 2017.

Du kopplar in "Uppläst text" genom att aktivera "Ljudbeskrivning" i din tv.

OBS! Om du har fått in Uppläst text utan att du själv har valt det, har du troligen råkat aktivera funktionen "Ljudbeskrivning" vid något tillfälle. Det är möjligt att detta upptäcks först nu, i samband med att tjänsten uppläst text lagts till för SVT2 (jan - 17). Se nedan hur du avaktiverar.

TV-apparater och fjärrkontroller kan fungera på lite olika sätt, men här är två alternativ till hur du startar/stoppar Uppläst text:

Alternativ 1
Detta är det första du ska göra: Gör en komplett ominstallation av TV:n eller digital-TV-boxen, d.v.s i den apparat där antennsladden är inkopplad. Om du är osäker på hur du gör, kolla i din utrustnings användarmanual.

Alternativ 2
(Observera att din digital-tv-mottagare eller tv-apparat kan ha andra benämningar.)

 • Gå in i setup-menyn, "MENU", "HOME", symbol av ett hus, eller liknande
 • Gå till Systeminställningar eller liknande
 • Gå till Ljudinställningar alternativt Tillgänglighetsinställningar
 • Gå till funktionen "Ljudbeskrivning" och ändra den till "På"/"Av".
 • (denna funktion kan ha olika namn i olika apparater, t.ex. "Aktiverad röst", "Audio description", "Nedsatt syn" och liknande.

Alternativ 3
Flera tittare har meddelat problem med TV-apparater från TCL.
Gör så här: På fjärrkontrollen finns en knapp: "OO LANG" (betyder language = språk) med vilken det går att byta ljudspår. I TCL-TV-apparatater är bägge språken tyvärr felaktigt benämnda som svenska, välj då det andra ljudspåret. Tyvärr kan det vara så att TCL-TV:n felaktigt återgår till fel ljudspår om man har tittat på annan TV-kanal och sedan återgår. Då får man (tyvärr) återupprepa proceduren.

Andra boxar/Tv-apparater:
Det kan finnas en knapp på fjärrkontrollen där du manuellt kan välja ljudspår. Du kan välja antingen det vanliga stereospåret, Dolby Digital-spåret eller Uppläst text. Ofta heter denna knapp "AD" (Audio Description).
(På vissa boxar ser knappen ut som ett högtalarelement med ett litet frågetecken bredvid. Tyvärr står detta knappt förklarat i manualerna. Valet av ljudspår lagras sedan i minnet separat för varje tv-kanal, eller så lagras valet inte alls. På andra mottagare kan det se annorlunda ut.) På vissa digital-TV-boxar och TV-apparater är det endast möjligt att byta ljudspår via mottagarens menysystem.

Alternativ 4
Eftersom olika fabrikat av digital-TV-mottagare och TV-apparater har väldigt olika utformning av sina menysystem och vi därför inte kan ge en heltäckande beskrivning här, studera din användarmanualen för din TV/box noga!

Alternativ 5
På vissa boxar eller TV-apparater finns funktionen Ljudbeskrivning (Uppläst text) placerad med en knapp på fjärrkontrollen, t.ex. i form av knappen AD (Audio Description), OPTIONS. Det är inte direkt ovanligt att någon har råkat sätta sig på fjärrkontrollen och råkat aktivera Ljudbeskrivning/Uppläst text av misstag.

Alternativ 6
Om du fortfarande inte hittar, kontakta den butik du har köpt din utrustning.

Alternativ 7
Om det inte fungerar att starta eller stoppa Uppläst text kan du höra av dig hit till SVT:s tittarservice så hjälper vi dig. Meddela då:

 1. Vilket är fabrikatet på TV:n?
 2. Vilken är TV:ns modellbeteckning?
 3. Vilken operatör nyttjas? (t.ex digitala marknätet via Teracom/Boxer, etc)
 4. Har du upplevt att Uppläst text plötsligt aktiverats utan att du gjort något? Eller har det med nyanskaffning av utrustning att göra?
 5. Har du analog kabel-TV eller digital-TV?
 6. Var i landet bor du?
 7. (Om du lyckades stänga av Uppläst text: Hur lyckades du stänga av det?)
Tittarservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.