Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Så ser SVT på nätneutralitet och upphovsrätt

Ett öppet och fritt internet är en av de mest centrala framtidsfrågorna för samhället. Därför anser Sveriges Television att nätneutraliteten bör säkras. Det är något vi driver i såväl den svenska debatten som på den Europeiska nivån i Bryssel och Strasbourg.

Eftersom frågan om ett öppet internet är en så viktig fråga är det också väsentligt att nyanserna blir rätt för att debatten ska vara konstruktiv. Den rättprocess som nu pågår i Stockholms tingsrätt (målet har nummer T 15142-14) handlar inte om det öppna internet.

Den svenska mediebranschen har under många år försökt komma tillrätta med att upphovsmän, artister och medieaktörer inte får den ersättning de har rätt till. De får inte betalt för sitt arbete eftersom deras verk stjäls. Piratverksamheten över internet är olaglig. Den tekniska utvecklingen har också gått snabbare än vad lagstiftningen kunnat hänga med i. Det har visat sig vara svårt att hindra den olagliga piratverksamheten. Målet i Stockholms tingsrätt handlar om att försöka klarlägga vilket ansvar en internet service provider, ISP, har för den olagliga verksamheten som pågår inom ramen för de sålda tjänsterna.

Ett fritt och öppet internet innebär inte fritt fram för olaglig verksamhet. Illegalt innehåll upptar idag uppskattningsvis ca 1/4-1/3 av den kapacitet som idag avsätts för video över nätet. Nätneutralitet och ett förbud mot att förmedla olaglig verksamhet är inte varandras motsatser. Det är inte telekomoperatörerna som ska granska och avgöra vilket innehåll som är lagligt eller olagligt, däremot bör man kunna blockera sådant innehåll som av samhället i domstol befunnits olagligt.

Bakom anmälan står Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film och Svensk Filmindustri. SVT är inte, som det heter, kärande i denna process. Men även om SVT inte är kärande ställer sig SVT, inom ramen för det svenska filmavtalet, principiellt bakom en utveckling som gör att kreatörer får ersättning för sitt skapande, även när det distribueras via internet. I detta står den svenska mediebranschen enad.

Tittarservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.