Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kontakta SVT

Här finns information om hur du kontaktar olika delar av SVT:
https://www.svt.se/omoss/kontakt/

Vill du maila är mailadressen:
kontakt@svt.se
(sök först här på sidan för att se om din fråga är besvarad)
Tittarservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.