Policy för innehåll

Vårt mål är att du som skriver till oss ska få svar på din fråga. Vi vill att både synpunkter och frågor framförs på ett respektfullt sätt för att vi som arbetar med att ta emot inläggen ska kunna ha en bra arbetsmiljö. Om du uttrycker dig otrevligt, skickar upprepade inlägg som kan klassas som spam eller på andra sätt missköter dig kan du blockeras från att skriva in via den här sidan. De flesta frågor besvaras inom ett dygn men ibland dröjer det längre. Det beror på att vi anstränger oss för att få svar från rätt redaktion eller person.

Föredrar du att maila in din fråga är adressen kontakt@svt.se. Synpunkter/klagomål på hanteringen av frågor kan skickas till Frida Mörtsell, kommunikatör på Publikdialog (frida.mortsell@svt.se). Chef för Publikdialog är Susanna Stubberöd (susanna.stubberod@svt.se).

Vi publicerar inte ditt meddelande synligt på svt.se/tittarservice

Policy för personuppgifter

För att skicka ett meddelande till oss så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress kommer endast att användas för att skicka svaret till din epost. Det är därför viktigt att du anger en korrekt e-post, annars kan vi inte skicka svaret till dig.

Genom att skicka ditt inlägg till oss lämnar du ditt medgivande till att:

  • Sveriges Television AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Sveriges Television har rätt att citera dina synpunkter på våra plattformar (utan att de kopplas till din mailadress eller till ditt fullständiga namn).
  • Sveriges Television AB lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk.
  • Sveriges Television AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
  • Sveriges Television AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.