Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver kan publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

Samtliga inlägg och kommentarer förhandsgranskas av SVT innan de publiceras och blir tillgängliga publikt.

Vi förbehåller oss rätten att inte publicera inlägg och kommentarer med innehåll som vi bedömer som olämpligt. Följande betraktar vi alltid som olämpligt innehåll:


 • Hot
 • Skrikande eller på annat sätt respektlöst språk
 • Känsliga uppgifter om andra privatpersoner
 • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer utifrån etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, funktionsnedsättning eller kön
 • Inlägg som bryter mot svensk lag
 • Uppgifter som innebär hets mot folkgrupp
 • Rasistiska budskap
 • Uppmaningar om våld
 • Uppmaningar om brottsliga handlingar
 • Våldsskildringar
 • Pornografi
 • Uppmuntrande om narkotika, alkohol eller tobak
 • Politiska uppfattningar av icke-demokratisk natur
 • Reklam eller information med kommersiella budskap
 • Länkar till sidor som bryter mot våra regler

Vi publicerar inte inlägg eller kommentarer som är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget de postas i. Vi kan även komma att avpublicera inlägg som vi bedömer inte längre fyller något hjälpsyfte.

Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentarer.

Som aktiv på forumet bör du vara medveten om att SVT kan komma att publicera dina kommentarer och inlägg på SVT:s olika plattformar (ex i tv eller hos våra onlinetjänster).

Synpunkter/klagomål på svtplay.se/hjalp kan skickas direkt till Tommie Landström, kommunikatör på SVT Play (tommie.landstrom@svt.se)

Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Sveriges Television AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Sveriges Television AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Sveriges Television AB lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk.
 • Sveriges Television AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
 • Sveriges Television AB har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar.
 • Sveriges Television AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.