Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför sprids så mycket dåligt om Sverige i utlandet?

Jag har en släkting i USA som fått en sån förfärlig film om Sverige! En sån svartmålad bild av vårt vackra och fredliga land! Finns någon artikel på engelska som förklarar hur fel det är och varför man sprider sån desinformation om Sverige?
Jag skulle vilja mailas en sån artikel till denna släkting.
Tacksam för hjälp!

Kommentarer

 • Här är en bok som försöker vrida och vända på orsakerna till detta:
  Good Sweden, Bad Sweden: The Use and Abuse of Swedish Values in a Post-Truth World (hittades med hjälp av en sökmotor)

  Det går säkert att hitta någon artikel från Sveriges Radio också.

  Ann Törnkvist: Parachute journalists like Tim Pool a threat to democracy


  Disclaimer: Detta är inte ett svar från Sveriges Radio

  supporter
 • Jag har haft en mindre god nattsömn på grund av din formulering vårt fredliga land som ger en inkorrekt sverigebild ounderbyggd av fakta. Det hade varit bättre att skriva om en känsla av att vara ett fredligt land när vi soliga sommardagar sitter med saft och bullar, för det ramlar trots allt inte ned några bomber här.
  supporter
 • Hej!

  Först vill jag berätta att detta är ett forum för teknisk support. Frågor om journalistiskt innehåll ligger utanför det vi webbmastrar egentligen kan svara på. Samtidigt är frågan så viktig att jag verkligen vill att du ska få ett bra svar från oss på Sveriges Radio, förutom det fina svar du redan fått från Supporter.

  I möjligaste mån ger jag länkar som är på engelska, men en del av dem är på svenska.

  Mer övergripande resonemang
  Eftersom jag inte vet vilken film det är du refererar till, går jag inte in på ifall just den filmen visar en felaktig bild, en vinklad bild eller rent av en korrekt bild av verkligheten (och i så fall en bild som inte stämmer med den bild du har fått från andra medier, som oss på Sveriges Radio).

  Rent allmänt kan felaktiga bilder spridas både medvetet (som vid propaganda och psykologisk krigföring) och omedvetet (för att man missförstått något och sprider uppgiften vidare).

  Medveten desinformation
  Det finns (och har alltid funnits) krafter både inom och utanför Sverige som har ett intresse av att sprida desinformation och därför medvetet på olika sätt försöker påverka olika frågor, som bilden av Sverige. Jag har som sagt ingen aning om ifall detta är fallet med den film din släkting har tagit del av, men detta är tyvärr något vi ser allt mer.

  Eskilstuna-Kuriren har gjort en intressant granskning av en sådan gruppering, vars syfte är att visa att misstänkliggöra det rådande samhällsystemet:
  Den svenska trollfabriken (Eskilstuna-kuriren)

  Vem kan tjäna på det? Det är nog rätt olika motiv bakom. Till exempel alla som av olika skäl inte tycker att det system vi har idag är bra (vilket innefattar extrema grupper av väldigt olika politisk åsikt i övrigt) och dels främmande makt med intresse för ett instabilt Sverige.

  Denna nyhet rör rysk desinformation, men det finns andra aktörer med liknande metoder:
  Report: Russia spread fake news and disinformation in Sweden

  Även sanna nyheter kan ge en falsk bild
  Ibland är det inte ens frågan om felaktiga nyheter. Till exempel är de flesta medier helt enkelt mer benägna att rapportera om problem än om saker som fungerar väl. Det gör att vi, utan att vi kanske tänker på det, kan bidra till att skapa en bild av ett otryggt samhälle.

  Detta är något som vi kanske borde ta upp mer i radio. Ett reportage om detta finns här:
  Kriminologisk forskning och statistik pekar på att våld generellt sett minskat i Sverige de senaste 20 åren. Samtidigt finns en uppfattning ute i samhället om att våldet tvärtom ökar.
  Den falska bilden av våldet (Vetandets värld)

  (OBS, programmet ovan är från 2016. Hur statistiken över våld ser ut idag har jag inte satt mig in i.)

  Länkar till din släkting
  Här är några av de nyheter vår engelskspråkiga redaktion gjort om den hårt vinklade och delvis falska Sverige-bild som spridits både i Sverige och i exempelvis en del amerikansk media:
  Jag tipsar Radio Sweden
  Jag ber Gaby Katz, redaktionschef på Radio Sweden, att läsa igenom detta. Om det är något i det jag skrivit som hon vill korrigera eller förtydliga, eller där Radio Sweden har bra information på engelska som kan hjälpa din släkting, så räknar jag med att hon berättar det.

  Radio Sweden får även tips om att ämnet information och desinformation är något som är viktigt att vi gör journalistik kring!

  Tack för att du vill hjälpa din släkting att få en nyanserad bild av läget i Sverige här och nu!
  Annika Webbmaster
 • Hej Annika!
  Tack  så jättemycket för de intressanta svaren har har får av er! Nu har jag en del att följa upp och försöka formulera  på engelska. Jag lär mig själv mycketl i processen.
  Tänkte fråga om du är intresserad av att se filmen som jag fått från min släkting?
  Jag vill inte lägga ut den allmänt, vill inte bidra till att den sprids.
  Hälsningar
  Julianna

  Julianna
 • Hej supporter 4mars!
  Jag tror du missuppfattat mig lite. Jag menar inte att våld aldrig har förekommit i Sverige. Men vi har klarat oss utan krigshandlingar minst 150år hur du än räknar.
  Framför allt har vi sluppit från de två världskrigen. När Sverige skickar militär till
  oroshärdar i världen, är de inte något som är krigshandling här i landet och syftet är tvärtom att skapa fred i andra delar av världen. Järmfört med det som händer omkring oss är Sverige ett paradis av fredlig, liberal demokrati! Så det är en plats på jorden där du kan sova lugnare än på det flesta andra ställen!
  Hälsningar: Julianna
  Julianna
 • Tycker att "Media outlets to join forces to combat disinformation and fake news" är verkligen värt att ta del av -- supertips!
  Gaby Katz
 • Hej Julianna,
  Jag har inte missuppfattat dig. Jag menar bara att det är viktigt att uttrycka allt så korekt det går. Jag svarar främst på tekniska frågor här så korrekt jag förmår. Jag sluter gärna fred med dig nu när det klart och tydligt framgår att du inte är ett nättroll.
  Hälsningar
  supporter
 • Julianna skrev:
  Jag vill inte lägga ut den allmänt, vill inte bidra till att den sprids.

  Bra tänkt, tycker jag!

  Jag är nyfiken, inte minst för att se om det på något vis framgår att det rör sig om "fake news" (om det nu ens är fallet) och om det går att bedöma vem som ligger bakom filmen. Eftersom jag arbetar där jag gör har jag, trots att jag inte arbetar journalistiskt, lärt mig en del om att analysera olika nyhetskällor. Det är ju bra om vi kan ha någon nytta det jag lärt mig, och jag kanske kan ge lite tips på vad jag drar för slutsatser om filmen och på vilka grunder det sker.

  Skicka en länk till webmaster@sverigesradio.se, så når det mig. Skriv gärna i ämnesraden att det handlar om en film till Annika, så kommer mina kolleger Janne och Jesper att påminna mig om den, ifall jag missar att "vittja den digitala brevlådan"! (Vi är tre webbmastrar som delar på den adressen.)

  Samtidigt vill jag flagga för att jag har rätt lite tid att lägga på den här typen av frågor som ligger utanför vanlig, mer teknisk, webbsupport.

  Tack för en väldigt givande dialog och hoppas att din släkting kan bli lite mindre orolig över att det skulle vara en ren systemkollaps i Sverige! Tack även Gaby och Supporter.
  Annika Webbmaster
 • Det är ju så att MEDIA oftast ser till att vårt fina land SVERIGE får dåligt rykte! Det sägs alltid att Svenskar begår terrorism utomlands och att svenskar har gripits för terrorhandlingar och mord i andra länder såsom ingår som IS-krigare mm. Jag vill tala om att det har inget med SVENSKAR att göra utan det är utlänningar eller "så kallat" svenska medborgare som endast är i vårt land för att begå brottslighet.
  kalle
 • Hej Kalle!

  Jag påminner om att detta är ett forum för teknisk webbsupport och att frågor om innehållet i svenska medier är något vi webbmastrar inte kan besvara bra, dels för att vi saknar kunskap och dels eftersom vi inte har tid att svara genomtänkt på den typen av frågor.

  Men vilken bild av Sverige som förmedlas av oss på Sveriges Radio och andra medier är förstås otroligt viktigt, så jag försöker svara ändå.

  Skev bild av Sverige
  Juliannas fråga var varför man sprider sån desinformation om Sverige? Filmen hennes släkting hade sett förmedlar en bild av ett "Sverige i fritt fall" som Julianna inte känner igen själv - och inte heller känner igen från hur Sveriges Radio och andra etablerade medier skildrar läget.

  Att den typen av vinkling skulle bero på att etablerade medier inte berättar när en terrorist har utländska rötter utan använder ordet svenskar om alla svenska medborgare, får jag inte riktigt ihop (förklara gärna).

  När är ursprung relevant?
  Men jag bortser från att jag inte förstår logiken och går in på det jag tror att du är ute efter, nämligen att etablerade medier sällan berättar var en misstänkt brottsling är född, vilket leder till en osäkerhet. Den frågan är väldigt viktig att vi förklarar för vår trovärdighets skull. Varför berättar vi sällan detta?

  Det handlar om pressetik. Vi berättar inte saker som kan identifiera misstänkta eller dömda individer. Det handlar inte bara om namn, utan även om familjeförhållanden och nationalitet. Om vi undviker att publicera namn, men säger "en 31-årig trebarnsfar i Skara, född i Portugal" (påhittat exempel), så har vi pekat ut 31-åringen likväl. Alla som känner honom förstår vem vi talar om.

  Att "värna om privatpersoners integritet" är en av de regler vi ska följa (som i sin tur grundar sig på pressetiska regler och svensk lagstiftning). Det  står mer om det på sidan 125 i Public service-handboken 2014 (pdf)

  Terrorbrott och svenskar
  Ekot granskar har sammanställt svenska rättsfall 2002-2017 för brott kopplade till terrorism:
  Unik granskning: De svenska terrorfallen

  (Observera att det även finns med helt oskyldigt utpekade i denna sammanställning!) Att de flesta av dessa fall har koppling till våldsbejakande islam, är inget medier förtiger.

  Är det något av dessa fall du tycker ger en skev bild av om en person är svensk eller inte? Vilket eller vilka?

  Obland framgår det av vår rapportering om en svensk (i betydelsen svensk medborgare) med koppling till islamska terrornätverk är uppvuxen i Sverige eller har kommit hit senare, eftersom det är relevant just vid internationell terrorism.

  "Endast i vårt land för att begå brottslighet"
  Att ta reda på om kriminella tagit sig till Sverige i syfte att begå brott, eller om de kom hit av andra skäl och sedan rekryterats, är förstås väldigt relevant för att vi ska få en bättre bild av hur den våldsbejakande extremismen växer fram och för att förstå vad vi kan göra för att stoppa den.

  Vad gör dig stolt över Sverige?
  Jag förstår att du är stolt över att vara svensk och inte tycker att det ordet är ett bra val för en person som är svensk medborgare, men inte född här. Men vad i den svenska kulturen är det som gör dig extra stolt?

  Jag har ställt samma fråga till många andra, och oavsett om de ligger till höger eller till vänster på den politiska skalan och oavsett om de först nyligen blivit svenska medborgare eller om de har svenska rötter sedan många generationer, så finns det ett par saker som jag tycker att många (inklusive jag själv) ofta återkommer till, saker som vi uppskattar med Sverige. Det handlar om solidaritet, moral och strävsamhet och om frånvaro av förtryck.

  Och de ämnena är i sin tur förknippade med låg grad av korruption, med yttrandefrihet och tryckfrihet. Med offentlighetsprincipen, ombudsmän, religionsfrihet, ett socialt skyddsnät, möjligheten att studera även om dina föräldrar saknar pengar, rättssäkerhet. Media som inte går maktens ärenden ... Mycket av det som gör mig tacksam över att jag bor i Sverige handlar om att vi har lyckats bygga ett samhälle med tolerans och med regler inte minst för vad pressen får och bör göra (granska makten, larma vid missförhållanden) och vad den inte får och bör göra (styras av staten, hänga ut enskillda människor).

  Sammanfattning
  Vilket får mig att återknyta till ämnet med att inte alltid berätta allt om misstänkta gärningsmän. Vi har all anledning att vara stolta över att Sverige värnar privatpersoners integritet, det som kallas pressetik:
  Wikipedia: Pressens publicitetsregler

  Och därför berättar vi inte alltid allt. Men jag hoppas att vi berättar tillräckligt för att vår rapportering ska vara begriplig, saklig och balanserad.

  Jag tror alltså inte att vi skapar en nidbild av svenska folket som terrorister. Inte heller av alla nya svenskar (som dessutom ofta flytt undan just IS och andra våldsorganisationer) som potentiella terrorister. Att koppla samman alla muslimer med islamistisk terrorism är lika fel som att koppla samman alla nationalister med våldsbejakande högergrupper.

  Hoppas att det var ett okej svar på din tanke att vi inom media bidrar till en onödigt mörk bild av Sverige.
  Annika Webbmaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.