Till senaste kommentaren

Hur vet jag att Sveriges Radio är en trovärdig källa?

Hej, jag undrar vad ni har för argument för varför ni är en trovärdig sida.

Vilma Lindroth Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Vilma!

  Menar du den sida du är inne på nu, https://kundo.se/org/sverigesradio/, som är Sveriges Radios forum för webbsupport, eller menar du argumenten för att Sveriges Radios webbplats, http://sverigesradio.se/ är trovärdig?

  Berätta gärna mer om varför du frågar, så är det enklare att ge ett bra svar!

  Annika Webbmaster
 • Hej annika! Jag undrade för sverigesradio.se
  Jag skriver en rapport där jag källhänvisar till SR och behöver då skriva källkritik.

  Vilma Lindroth
 • Ok. Jag tar det lite svepande, så får du fråga mer om du behöver.

  Vi har ett speciellt uppdrag, att vara en radio i allmänhetens tjänst. Det uppdraget kan du läsa om här:
  Om Sveriges Radio: Uppdraget

  Det gör att vi blir granskade och kan bli fällda om vi till exempel brister i saklighet eller opartiskhet.

  Det är egentligen hur vi agerar i radio som granskas, men eftersom webb och radio (och vårt agerande på till exempel sociala medier) går hand i hand, vill vi förstås hålla lika högtrovärdighet på webben.

  Sveriges Radio är ett av de medieföretag, institutioner och företag i landet som år efter år får högst förtroende från svenskarna:
  Sveriges Radio toppar Förtroendebarometern 2016

  Detta förtroende är vi stolta över och rädda om. Ifall vi skulle slarva, och till exempel lägga ut sämre underbyggd journalistik på webben än vad vi gör i radio, så skulle det skada hela företaget. Vi blir, och vill bli, granskade, så att vi kan rätta till de fel vi gör (för självfallet gör vi fel ibland).

  Jag hoppas och tror att det gör att vi är en trovärdig källa.

  Hoppas att det var svar på din fråga!

  Annika Webbmaster
 • Tack så mycket, Annika. Du har varit till stor hjälp. Tack!

  Vilma Lindroth
 • Lycka till!

  Annika Webbmaster
 • om man har förtroende för vänstermuppar så är kanske sr trovärdigt     -    SR   regeras av  vänstermuppar
  dagobert
 • Hej Dagobert!

  I Sveriges Radios uppdrag ingår att vara opartiska och sakliga. Om vi alla vore vänstermänniskor, tror jag att det hade varit svårt att genomföra det uppdraget. Vår trovärdighet hade helt enkel sjunkit rejält, och det med rätta.

  Så illa är det nu inte. Som du kan se på bilden på sidan 21 hos Mediebarometern, har 65 procent av svenskarna mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio:
  FÖRTROENDEBAROMETERN 2018 (pdf)

  Uppenbarligen har dock en del personer, som du, väldigt lågt förtroende för oss. Där vill jag gärna försöka förstå i vilka sammanhang du menar att vi inte är så politiskt oberoende som vi borde vara, för vår trovärdighet är vi stolta över och rädda om.

  Gör vi fel så vill vi veta det och rätta till de felen, men svepande påståenden om "vänstervridning" är väldigt svårt att bemöta. Ge därför gärna exempel där du tycker att vi borde låta på ett annat vis än vad vi gör idag!
  Annika Webbmaster
 • PS:
  Detta är ett forum för webbsupport och frågan om vår trovärdighet ligger egentligen utanför forumets syfte, men om du har konkret kritik, så hjälper jag dig gärna att se till att den når fram till rätt kolleger!

  Berätta därför gärna vad det är som gjort att du inte längre har förtroende för vårt politiska oberoende! Den frågan är så viktig att alla vi som tror på public service-tanken behöver engagera oss för att värna om den.
  Annika Webbmaster
 • Hej, jag undrar om Sveriges radio är en fristående källa eller om ni är en beroende källa som ”tar” information från andra källor?
  Tack på förhand.
  Matilda
 • Hej Matilda, ett svar på detta riskerar bli lika snurrigt som denna elkretsfråga, så det ska bli spännande att se vad du får för svar.

  Jag föreslår att du gör en lista med olika program och att du därefter försöker göra en lista på tänkbara källor i dessa. Fråga gärna redaktionerna som gjort programmen om deras källor. Om du exempelvis frågar Ekot om en källa för en nyhet utan att få svar sjunker deras trovärdighet. Testa det.
  supporter
 • Hej Matilda och Supporter!

  Kort svar
  På Sveriges Radio har vi både nyheter som är våra egna och sådana som kommer från andra källor exempelvis pressmeddelanden, nyhetsbyråer och andra mediebolag.

  Lite längre svar (och nu blir det lite trassligare)
  Om det är någon annan än Sveriges Radio som ligger bakom nyheten, så ska vi berätta det, både för att lyssnare ska veta vad vi bygger en nyhet på för uppgifter och på så vis kunna bedöma om det är trovärdigt, men också för att vi på Sveriges Radio inte vill "ta åt oss äran" för andras arbete. På samma vis vill vi förstås att andra mediebolag ska berätta att Sveriges Radio är deras källa när de rapporterar vidare om "våra" nyheter.

  Att berätta att någon annan ligger bakom en nyhet kallas för att "kredda".

  Med några mediebolag har vi arbetat fram gemensamma regler för hur vi ska hjälpa varandra genom att kredda på ett schysst sätt:
  Så ska Mittmedias sajter och Sveriges Radio kredda varandra

  Sveriges Radio har flera nyhetsredaktioner

  När vi pratar om Sveriges Radios nyheter, så är det egentligen flera olika redaktioners arbete. Vi har lokala nyheter i 25 stycken P4-kanaler samtidigt som vi har utrikesbevakning med korrespondenter i flera olika länder. Vi har även vetenskapsnyheter, kulturnyheter, sportnyheter, ekonominyheter och andra nyheter lokalt, på riksplanet och internationellt.

  Vi har även nyheter på lätt svenska i två olika versioner, dels Radio Sweden på lätt svenska för lyssnare som håller på att lära sig svenska och dels Klartext för lyssnare som har svårt att följa med i det vanliga nyhetstempot, och därför behöver enklare ord och ett lugnare tempo.

  Och så har vi samiska, finska, somaliska, kurdiska, arabiska och persiska nyheter. Och nyheter för barn. (Och med all säkerhet fler nyheter än så, så jag hoppas att ingen nyhetsredaktion läser detta och känner sig bortglömd!) Helst ska vi förstås vara bra på att kredda varandra även inom företaget.

  Det blev rätt långt, men den korta versionen är alltså att vi både har egna nyheter och får nyheter från andra och att det ska framgå varifrån en nyhet kommer.
  Annika Webbmaster
 • Hej!

  I texter, men också i radio, skriver ni att det är viktigt med opartiskhet och saklighet för annars finns det risk för att ni blir fällda. Vad exakt menar ni med det? Fällda för vad då?

  Tack på förhand.
  Daniela
 • Hej Daniela!

  Det är egentligen tvärtom. Det är inte viktigt med opartiskhet för att vi ska slippa bli fällda, utan det är viktigt att vi är opartiska för att vi ska vara trovärdiga och en radio för alla. Och för att svenska folket ska ha en möjlighet att "ta oss i örat" när vi gör fel, finns det en möjlighet att anmäla oss!

  Granskningsnämnden

  Om vi inte följer de regler som finns, går det att anmäla oss till Granskningsnämnden för radio och tv. Du kan läsa mer om dem här:
  Granskningsnämnden för radio och tv

  Lite förenklat kan man säga att de är som en sorts special-domstol som ser till att radio- och tv-bolag följer de regler som gäller.

  Du och alla andra kan anmäla oss ifall vi inte följer de lagar och regler som styr verksamheten, till exempel om vi varit partiska och skildrat något på ett vis som gynnar en sida mer än en annan. Det gäller förstås inte bara politiska frågor. Granskningsnämnden behöver dock inte få in en anmälan för att granska oss. De kan själva besluta att de vill göra detta.

  Flera regler
  Det finns andra regler än den om opartiskhet som vi ska följa. Vi får till exempel inte berätta namnet på en misstänkt brottsling och vi får inte sända reklam. Vi får inte heller sända påträngande skildringar av våld eller pornografi utan att varna innan, och inte under tider när det kan förmodas att barn lyssnar.

  Har vi brutit mot reglerna, så är det alltså möjligt att anmäla oss. Vilka regler vi har att följa står här:
  Krav och regler för medierna

  Friande, fällande eller friande med kritik
  Om Granskningsnämnden får en anmälan som de vill gå vidare med, så kan de antingen 
  • fria (inget brott mot reglerna hade skett)
  • fälla (se nästa stycke)
  • fria med kritik (inget egentligt brott har skett, men vi borde ha gjort vissa saker annorlunda)
  Här hittar du länkar till granskningsnämnens senaste beslut.

  Vad innebär en fällning?
  Om vi blivit fällda, så händer det lite olika saker beror på vilken bestämmelse som vi har överträtt. Det är som när någon blir "straffad för ett brott", där ett straff kan vara böter för viss brott och fängelse för ett annat brott.

  De följder som gäller för oss är offentliggörande, särskild avgift och vite. Vad de olika insatserna innebär och när det är det ena eller det andra som gäller finns beskrivet här:
  Om reglerna inte följs

  Sammanfattning:
  Om granskningsnämnden anser att vi bryter mot reglerna så kan vi bli fällda. Vad det betyder varierar beroende på vilka regler vi brutit mot, men någon typ av straff kan man säga att det blir.

  Det är inte viktigt att vi är opartiska för att vi annars kan bli fällda. Däremot är det viktigt att vi kan bli fällda om vi varit partiska, för det ska vi förstås inte vara. Du ska kunna lita på Sveriges Radio.

  Hoppas att detta var någorlunda begripligt. Hör av dig annars, så försöker vi förklara det bättre!
  Annika Webbmaster
 • Är en sällan-lyssnare men hörde nyss P3's 9-nyheter 2020-04.02.
  Skall börja med att säga att jag har ingen som helst kunskap/åsikt om distansundervisning är bra eller dåligt. Min reaktion riktar sig mot Annikas svar på den här sidan i kontrast till vad jag nyss hörde.
  I ett av inslagen intervjuas en enda elev, Leyla 19, som inte gillar distansundervisning. Oemotsagt får det representera hela elevkåren där andra åsikter tystas. Inte med ett ord omtalas andra åsikter i inslaget. Mycket ensidigt och illa underbyggt reportage i nyhetssammanhang och ger en tydlig bild av ett media som inte alls följer sina egna trumslag om objektivitet. Finns det elever med en annan syn på/upplevelse av distansundervisningen? Det vet vi inte för en sådan elev har inte fått komma till tals. Det går inte att källkritiskt granska ett opinionsinslag för det finns ingen annan källa än Leyla 19 och hon ensam representerar ingen annan än sig själv. Hon har helt säkert en dålig upplevelse som hon säger men det borde inte vara en representant för hela gruppen gymnasielever. Det kommer att göras en utvärdering av distansundervisningen snart och då vet vi. Hade kanske varit bättre att låta media som inte lika starkt uttalar sin objektivitet stå för spekulativa inslag tills den utvärderingen är gjord? Svårare att tillgodose sig undervisning för vissa elever är kanske inte det största problemet just nu? Kanske illa underbyggda opinionsinslag istället piskar upp stämningar som försämrar förutsättningar i det stora hela för alla att klara av situationen som den är just nu? Kanske till och med inslaget kan påverka en framtida utvärdering?
  Utan underbyggnad blir det ytterligare ett offerkofta-inslag i en debatt mer än en nyhet i ett statsägt media. Får en obehaglig känsla av att inslaget har ett opinionsbildande syfte att påverka mer än att objektivt rapportera.
  Fortsätter att vara en sällan-lyssnare.

  Marco
 • Hej Marco!

  Detta är fel forum. Vi som svarar i supportforumet arbetar med att lösa tekniska problem med våra webbtjänster och appar. Vi försöker svara även på annat, vilket hela denna tråd är ett exempel på, men för innehållsfrågor i en specifik sändning är det bättre att kontakta antingen redaktionen direkt p3@sverigesradio.se eller Lyssnarservice, lyssnarservice@sverigesradio.se

  Om någon annan är nyfiken på det reportage Marco reagerade över, så finns det här:
  Layla, 19: "Jättesvårt att koncentrera sig på skolan hemma"

  Tack för att du vill hjälpa oss att vara objektiva. Det uppskattas trots att detta är fel forum.
  Annika Webbmaster
 • Sveriges Radio är inte neutrala. Lika neutrala som under 2 världskriget.  Det vill säga , inte alls.
  Torsten Hagström
 • Hej Torsten!

  Jag vet inte riktigt hur du tänker dig att det ska bli en konstruktiv dialog med ett sådant påstående. Kritiken är alldeles för svepande för att vi antingen ska kunna bemöta den eller förstå vad du menar och göra något åt saken.

  Är det något specifikt ämne du tycker att vi är extra partiska när vi skildrar?

  För en orientering om hur vi rapporterade under andra världskriget, tipsar jag om den här sidan där vi har samlat en del inslag från tiden:
  Andra värdskriget i arkivet
  Annika Webbmaster
 • Örjans långa och starkt kritiska inlägg har jag flyttat till en egen tråd:
  Rapporteringen kring Corona-Pandemin är vinklad
  Annika Webbmaster
 • Ni på SR har inte en korrekt världsbild.

  Det är samma homo sapiens i alla länder på jorden.
  Vi är Afrikaner allihop (från savannen)
  Vi tar för oss allt vad vi kan (för närvarande 4 jordklot i Sverige)
  Det är samma hierarkiska styre i alla länder på jorden.
  Enda skillnaden är att det är lite mera raffinerat i väst.
  Människor förintas i alla länder på jorden, jag räknar med att mer än
  25 människor dör en onormal död varje dag i Sverige (förutom corona)
  Hur många som dör runtom i världen på grund av oss Svenskar och vår
  konsumtion vågar jag inte gissa. Vår konsumtion är motorn i krig, svält och
  elände jorden runt.
  Ingen vill ha jämlikhet. Alla vill kunna ta för sig
  Sexuell läggning är struntprat. Alla människor föds med en instinkt att få
  närhet och anknytning. Sex är lågt prioriterat.
  All depression handlar om att man längtar efter anknytning och närhet
  Allt missbruk handlar om att distrahera det spädbarn som finns inom oss som
  är svältfött på närhet och uppmärksamhet.
  Det finns ingen övernaturlig gud. Våra föräldrar är gud när vi är spädbarn.
  många djur har samma instinkt

  Ni har en hel del att jobba på

  "utan sanning vet man ingenting"  Thomas Kempis (Dag Hammarskölds föredöme)
  kjell arvidsson
 • Hej Kjell och förlåt att du inte fått svar tidigare, men jag vet inte riktigt vad jag ska svara, eftersom det du skriver om är rätt stora frågor där jag delvis håller med och delvis inte alls håller med.

  Och där det dessutom inte är speciellt relevant om jag (webbmaster) gör det eller inte, utan det centrala är i vilken mån Sveriges Radio förmedlar en relevant världsbild.

  Delar av det du skriver är ju, sant eller inte, väldigt pessimistiskt,till exempel:
  Ingen vill ha jämlikhet. Alla vill kunna ta för sig
  Där har jag en mer optimistisk syn på mänskligheten. Jag tror att det finns väldigt många som försöker se längre än till vad som gynnar dem själva och att det är viktigt att vi inom medierna ger en bild av detta, likväl som vi måste skildra det förtryck och de orättvisor som finns.

  Världen är inte svart eller vit, ond eller god. Och det finns hopp!

  Men den diskussionen hör inte hemma i ett forum för teknisk support.
  Annika Webbmaster
 • Hej Annika
  du kan kanske förmedla det jag skrivit till nån ansvarig för programmen.
  Jag utgår ifrån att du vet att vi i Sverige konsumerar 4 jordklot ?
  Hur många vet du som vill nöja sig ett jordklot ?
  Har du räknat på ditt eget ekologiska fotavtryck ?
  Jag är lite osäker på hur mycket jag konsumerar men jag har en elbil
  (jag bor på landet 5 km från närmaste busshållplats)
  Jag producerar ungefär 1000 kilowattimmar förnyelsebar el varje dag.
  Jag äter lite kött och helst svenskt nötkött.
  Världen är svartvit det kan jag lova dig för den som vågar se sig själv
  kjell arvidsson
 • du kan kanske förmedla det jag skrivit till nån ansvarig för programmen
  Skriv till Lyssnarservice, lyssnarservice@sverigesradio.se, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt kolleger.
  Jag utgår ifrån att du vet att vi i Sverige konsumerar 4 jordklot ? 
  Ja.
  Har du räknat på ditt eget ekologiska fotavtryck?

  Ja. Och (som sagt) är jag som person rätt ointressant i sammanhanget, men att jag bor för stort och värmer upp denna bostad ger mina näst största klimatavtryck. De största är att jag har barn:
  Vill du rädda klimatet – avstå barn

  (När det gäller resor, konsumtion och kemikalieförbrukning ligger jag bättre till. Jag har handlat second hand i hela mitt vuxna liv och har svart bälte i återvinning och kompostering.)

  Mer relevant är min yrkesroll. Jag hjälper dagligen lyssnare med tekniska problem och försöker ofta tipsa om hur de löser problem med de saker de redan har istället för att köpa nya prylar.
  Annika Webbmaster
 • Tråden är låst för nya kommentarer, eftersom forumet är till för teknisk support av våra appar och webbtjänster.

  Om ni har frågor om Sveriges Radios trovärdighet eller vårt innehåll så kontakta Lyssnarservice:
  lyssnarservice@sverigesradio.se
  Annika Webbmaster
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.