Vem bestämmer vad Sveriges Arkitekter ska göra?

Det enkla och snabba svaret är: det gör alla medlemmar tillsammans.

Stämman är det högsta beslutande organet och träffas vartannat år. Stämman tar övergripande beslut om Sveriges Arkitekters verksamhet, som vision, verksamhetsprogram och medlemsavgifter. Stämmans ledamöter utses av lokalföreningarna och studerandeavdelningarna.

Stämman utser också ledamöter till Sveriges Arkitekters styrelse. Styrelsen är Sveriges Arkitekters verkställande organ och högsta beslutande organ mellan stämmomötena.

Vi som arbetar på Sveriges Arkitekters kansli bedriver den dagliga verksamheten på uppdrag av styrelsen. Här kan du läsa mer om vår organisation.


Sveriges Arkitekter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.