Vad innebär korttidspermittering? (Företagare)

Med korttidsarbete avses en överenskommelse mellan parterna om att anställda under en begränsad tid ska gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Från och med 1 oktober 2021 gäller återigen den permanenta lagstiftningen (2013:948) för stöd till korttidsarbete. Stödet kommer framöver att kallas för det ordinarie stödet för att särskilja det från det krisstöd som funnits under pandemin.

Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.