Till senaste kommentaren

Måste man varsla Arbetsförmedlingen vid uppsägning pga Covid 19

Om uppsägning måste ske pga Covid 19, gäller fortfarande Främjandelagen ?

”Enligt Främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.”

Kommentarer

  • Normalt ska arbetsgivaren meddela Arbetsförmedlingen om man behöver säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver man anmäla varsel, detta minst två månader innan den första berörda personen slutar sin anställning om det berör 5-25 personer, längre om varslet berör fler än 26 personer.

    Men - om arbetsgivaren inte kunnat förutse driftsinskränkningen (t ex vid force majeure) vill Arbetsförmedlingen att du meddelar dem så snart som möjligt. Rimligen kan detta åberopas om uppsägningen beror på arbetsbrist på grund av corona/Covid-19.

    Om du har frågor kontaktar du Arbetsförmedlingen Varsel på telefon 0771-508 508 eller mejlar till varsel@arbetsformedlingen.se.
    Jonas Mellqvist Chef rådgivning och medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.