Till senaste kommentaren

Stämmer det att titeln MSA ska tas bort?

Ja, det stämmer. Enligt ett stämmobeslut 2018 tas medlemstiteln MSA bort senast 2022. Som medlem i Sveriges Arkitekter äger du fram till dess rätt att använda medlemstiteln MSA (medlem i Sveriges Arkitekter). Titeln MSA får, beroende av medlemmens utbildningskategori, endast användas i någon av följande kombinationer:

Arkitekt MSA
Landskapsarkitekt MSA
Inredningsarkitekt MSA
Planeringsarkitekt MSA
Sveriges Arkitekter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.