Till senaste kommentaren

Stämmer det att titeln MSA ska tas bort?

Ja, det stämmer. Enligt ett stämmobeslut 2018 tas medlemstiteln MSA bort senast 2022. Som medlem i Sveriges Arkitekter äger du fram till dess rätt att använda medlemstiteln MSA (medlem i Sveriges Arkitekter). Titeln MSA får, beroende av medlemmens utbildningskategori, endast användas i någon av följande kombinationer:

Arkitekt MSA
Landskapsarkitekt MSA
Inredningsarkitekt MSA
Planeringsarkitekt MSA
Sveriges Arkitekter

Kommentarer

  • Betyder ovanstående att det endast kommer att finnas en typ av benämning Arkitekt SAR m.fl? Dvs en titel som förutsätter examen och min. 2 års yrkesverksamhet och därefter godkännande?
  • Hej, det är en fråga för framtida stämmor.
    Sveriges Arkitekter
  • Vid stämman den 21-22 november 2020 kommer styrelsen inte att föreslå några förändringar av titlarna. Våra titlar behöver fortsatt diskuteras och belysas för att skapa en större enighet bland medlemmarna om en eventuell framtida förändring.
    Fortsättning följer och vi uppdaterar igen efter stämman.
    Lena Engelbrekt Koordinator
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.