Sekretess i anbud

hej
vid utvärdering i ett anbudsförfarande enligt LOU så blev vi vinnande företag. nu vill vi som omvärldsbevakning se övrigas anbud. Enligt kommunen har en konkurrent krävt sekretess på hela sitt anbud.Är det enligt er möjligt att sekretessbelägga hela sitt anbud eller för vilka delar är det korrekt att ha sekretess?
mvh Mikael Wallin

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  Utgångspunkten är att absolut sekretess gäller för anbud under pågående upphandling. Den sekretessen upphör i regel när upphandlingen avslutas.

  Finns handlingarna sedan hos en kommun, region eller myndighet gäller sedan regler om offentlighet vilket innebär att man kan begära ut anbuden.

  Kommunen, regionen eller myndigheten ska då göra en bedömning av om det finns andra sekretessregler som gör att man inte kan lämna ut hela eller delar av anbuden. Exempel på sådan sekretessregel kan vara om man kan anta att en leverantör kan lida skada om uppgifterna röjs.

  Bedömer kommunen/regionen/myndigheten att sekretess hindrar att man lämnar ut uppgiften ska den som begär ut uppgiften meddelas detta. Är denne inte nöjd med beslutet kan man överklaga beslutet om sekretess till domstol. Det ska finnas anvisningar om hur man gör det i beslutet om sekretess.

  Detta innebär att det är svårt att göra en allmän bedömning av din fråga men att om kommunen har fattat ett beslut om sekretess som du inte är nöjd med så kan du överklaga det.
  Isac Jonsson Förbundsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.