Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att arbeta heltid fast man är permitterad?

Är det tillåtet att som anställd vara permittera men ändå arbeta heltid med exempelvis interna projekt (dvs ej fakturerbart)

Är det tillåtet som arbetsgivare att kräva att anställda ska arbeta som vanligt trots permittering?

Kommentarer

  • Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal eller med avtal med de berörda medarbetarna. Det centrala är att du under den tiden arbetstidsförkortningen gäller INTE får arbeta mer än den avtalade tiden. Det innebär att du en dag kan arbeta heltid om du sedan arbetar mindre i motsvarande tid under annan dag under korttidsarbetsperioden. Detta oavsett om det är "frivilligt" eller drivet av arbetsgivaren.

    Observera att många frågor som rör korttidsarbete inte är helt klarlagda ännu, och justeringar i tolkningar görs löpande. Tillväxtverket kompletterar sin webbplats löpande med svar på hur avtalet ska tolkas.
    Jonas Mellqvist Chef rådgivning och medlemsservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.