Kan kommuner arrangera parallella uppdrag?

Ja och nej. Nej, en kommun har inte möjlighet att arrangera ett parallellt uppdrag i syfte att upphandla en arkitekt eftersom de måste följa LOU, Lagen om offentlig upphandling. Parallella uppdrag finns inte med som en godkänd upphandlingsform. I egenskap av offentlig upphandlare måste kommunen använda sig av något av de upphandlingsförfaranden som lagen föreskriver. Det kan vara en allmän tävling, en inbjuden tävling eller en markanvisningstävling. För olika typer av tävlingar, läs mer under ’Om tävlingar’ på Sveriges Arkitekters hemsida.

Ja, om en kommun vill handla upp flera arkitekter samtidigt för att till exempel utreda en fråga kan de göra det. Upphandlingen omfattar då det parallella uppdraget och i princip kan de inte välja att gå vidare med en arkitekt för fortsatt uppdrag. Ibland använder kommunen sig av sina ramavtalade arkitekter för att göra denna typ av uppdrag.

Vill en upphandlande myndighet ha en dialog med olika arkitekter under upphandlingen ska de använda sig av något av de förhandlande förfaranden som finns i LOU. De används tyvärr alltför sällan för att handla upp arkitekter även om de är anpassade för upphandling av intellektuella tjänster – som arkitekttjänster till exempel.


Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.