Jag arbetar hemma under coronaepidemin. Omfattas jag av arbetsskadeförsäkringen då?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen TFA om du omfattas av kollektivavtal eller om din arbetsgivare har tecknat en sådan.
Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.
Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.
Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.