Hur ska jag se till att jag behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR?

GDPR är en omfattande lagstiftning, men bland det viktigaste att veta är att personuppgifter inte får sparas eller lagras utan att det finns ett berättigat intresse för det. Ett exempel på ett berättigat intresse är att Sveriges Arkitekter ska kunna företräda medlemmarna i förhandlingar.

Som förtroendevald finns det en rad situationer när du får tillgång till andras personuppgifter. Vid beredning av val eller nomineringar till förtroendeposter, till exempel, kommer det att vara nödvändigt att upprätta listor med personuppgifter. Dessa uppgifter får inte delges andra personer än överenskommet. Mejltrådar som innehåller personuppgifter, till exempel namn och mejladress, ska behandlas på motsvarande sätt. Uppgifterna får inte sparas på datorer eller andra media som är tillgängliga för tredje part. När arbetet är avslutat ska dessa uppgifter förstöras eller återlämnas till Sveriges Arkitekter, om det är därifrån uppgifterna kommer.

På den här sidan har vi sammanställt relevant information om GDPR för dig som förtroendevald. 


Sveriges Arkitekter (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.