Hur går prekvalificeringsprocessen till inbjudna tävlingar?

I en inbjuden tävling deltar ett begränsat antal förslagsställare. Urvalet kan göras direkt men föregås ofta av en allmän eller riktad förfrågan som underlag för en prekvalificeringsfas. De som önskar delta anmäler då sitt intresse och redovisar sina meriter, varefter arrangören gör sitt urval. Det är även möjligt att inom ramen för en inbjuden tävling dela upp processen i två steg. Skillnaden mot en renodlad tvåstegstävling är att det första urvalet då sker under inbjudna former.
Sveriges Arkitekter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.