Får arbetsgivaren fråga medarbetare om de är vaccinerade?

Ja, arbetsgivaren får fråga, men medarbetare behöver inte svara. Medarbetare behöver inte svara på frågor som rör hälsan, undantag i frågor rörande pågående rehabilitering. Det är dock bra med en öppen dialog mellan chef och medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö. En arbetsgivare har inte rätt att dokumentera vilka medarbetare som är vaccinerade då en sådan hantering av känsliga personuppgifter kan utgöra brott mot GDPR.
Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.