Arbetstimmar per månad enligt SA?

Hej, jag är nyexaminerad och ska få en heltidsanställning med den rekommenderade ingångslönen på 32 000 kr. Kontoret har dock timersättning och jag undrar vad som då är den korrekta timlönen. Ska jag räkna med att en snittmånad har 160 timmar? Då blir lönen 200 kr/timme.
Vad rekommenderar ni?

Kommentarer

  • Hej Elise,
    Tack för din fråga. Den formel som finns reglerad i kollektivavtalet på privat sektor för att räkna fram timlön är som följer: månadslön x 12 / 52 x veckoarbetstiden. Men då bygger en heltidslön på att 40 timmar i veckan, eller annan veckoarbetstid i ditt avtal, alltid räknas som arbetad tid oaktat röda dagar och så vidare.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.