Till senaste kommentaren

Ändring i företagsledningen, info till facket, förpliktelser

Hej,

Som rubriken lyder, vilken skyldighet har företagsledningen jämte företagets fackstyrelse att informera om förändring i företagsledningen (frågan gäller alltså innan förändringen blivit allmän kännedom inom företaget)?

Kommentarer

 • Hej Erik!

  Se svar från förbundsjurist Ulrika Paulsson:

  Som rubriken lyder, vilken skyldighet har företagsledningen jämte företagets fackstyrelse att informera om förändring i företagsledningen (frågan gäller alltså innan förändringen blivit allmän kännedom inom företaget)?
  En arbetsgivare har enligt MBL 11§ en skyldighet att förhandla med lokal part innan beslut fattas om viktigare förändringar i två grupper av fall. Den första gruppen, det s k verksamhetsfallet, gäller viktiga förändringar av arbetsgivarens verksamhet.
  Den andra gruppen av viktiga förändringar, det s k arbetstagarfallet, i fråga om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för medlemmar i fackföreningen.
  Ditt ärende kan hamna i den första gruppen, dvs viktiga förändringar av arbetsgivarens verksamhet.

  Skyldigheten att förhandla ligger gentemot de lokalfackliga och inte gentemot varje anställd.
  Mot den bakgrunden finns det inte någon skyldighet för arbetsgivaren och/eller lokala företrädare att informera de anställda innan beslutet fattas.
  I flera situationer kan frågorna förankras hos de anställda innan förhandling, men det kan finnas undantag, vilket är vanligt vid till exempel förändringar i företagsledning. Förhandlingen kan dessutom genomförts under tystnadsplikt.
  Lena Engelbrekt Koordinator

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.