Vad gäller om inte fodervärden sköter hunden?

Visst får jag ta tillbaka hunden om inte fodervärden sköter hunden som jag vill?

Nej!
Om inte båda parter är överens om att bryta avtalet kan det bara hävas i allmän domstol. Det är inte du som uppfödare som avgör om fodervärden har begått ett brott mot avtalet genom att inte sköta hunden ordentligt, det ska avgöras i domstol. En uppfödare har aldrig rätt att utan vidare åka och hämta tillbaka en hund.
Svenska Kennelklubben (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.