Till senaste kommentaren

Tjuvparning med hund när det i köpeavtalet står "ej avel"

Hej - vi har en tik som löper och har köpt en hane. Vår tanke är inte att para. I köpekontraktet står det "ej avel". Vad händer om tiken blir dräktig och vi behåller valparna? Vi försöker givetvis se till så detta ej händer. Men ibland är man inte riktigt med. Tacksam för svar.

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  Utan att veta bakgrunden till varför det står "ej avel" i köpeavtalet har jag svårt att ge dig ett fullständigt svar.

  Svaret påverkar ju givetvis av om hunden t.ex. har avelsspärr till följd av en defekt/sjukdom och således inte ska användas i avel av veterinärmedicinska skäl eller om detta endast är säljarens egna rekommendation eller kanske rent av ett förtydligande från säljarens sida om att hunden är såld som sällskapshund och säljaren således inte kan garantera dig en avelshund.

  Att i avel använda en hund som har (allvarlig) sjukdom/funktionshinder som kan nedärvas, hund som är eller med stor sannolikhet är bärare av enkel recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom, hund som är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parningen sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag, hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerande eller för hunden vardagliga situationer, eller genomföra parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman utgör brott mot SKKs grundregel 2:2 och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5), se 1 kap 24 § 1-6 p.

  Om hunden inte ska gå i avel av veterinärmedicinska skäl är det givetvis extra viktigt att ni gör vad ni kan för att hålla hundarna åtskilda under tikens löpperioder och vidtar de skydds-och försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra en (tjuv)parning.

  Jag hoppas att du genom mitt svar fått svar på dina frågor och funderingar!

  Önskar dig en trevlig kväll!

  Med vänliga hälsningar,
  Mikaela

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.