Vilka papper ska jag få med när jag hämtar valpen?

Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler ska en valp levereras med:

  • Köpeavtal
  • Registreringshandlingar
  • Valpbesiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar
  • Id-märkning
  • Blankett för anmälan om ägarskap i SKKs och Jordbruksverkets register
  • Valpen får inte heller levereras före den uppnått 8 veckors ålder 
De flesta uppfödare bifogar även en liten lista där det står hur ofta och hur mycket valpen ska äta, när den ska avmaskas och när den ska vaccineras mot valpsjuka.

           

Lycka till med nya familjemedlemmen!
Svenska Kennelklubben (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.