Protokoll

Jag har begärt ut en kopia på ett beslut i en länsklubb som jag varit tillhörande tidigare,
jag är fortfarande medl i Skk men nu efter det att jag flyttat så tillhör jag en annan länsklubb. Nu vill jag få ut en kopia på ett protokoll där man tagit ett beslut gällande mig som person och vill därför se detta protokollbeslut men nekas att få detta med motiveringen att jag tillhör en annan länsklubb men jag är ju fortfarande medlem i Skk måste väl kunna få se vad man beslutat om så jag kan ha möjlighet till bemötande.
Har jag inte rätt att få ut detta
Yvonne Rengren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Yvonne

  Enligt föreningspraxis äger styrelsen sitt protokoll och det är enbart styrelsens. Inom SKK har man dock beslutat att protokollen ska hållas tillgängliga för medlemmarna. En del klubbar är mer strikta med detta, andra mer öppna, exempelvis SKKs CS som publicerar alla protokoll på hemsidan så att såväl medlemmar som icke-medlemmar får tillgång till dem.

  Såsom inte varandes medlem i klubben har du därför ingen rätt att ta del av protokollet.
  Agneta Juridiska
 • Även om det finns en punkt som behandlas om mig som medlem.
  Yvonne Rengren
 • Hej igen

  Generellt sett brukar part få ett protokollsutdrag innan protokollet publiceras/delges övriga medlemmar. Jag vet dock inte vilka rutiner din tidigare klubb har för detta. Sedan kan jag givetvis tycka att du borde få del av protokollet om du är omnämnd.

  Agneta Juridiska
 • Mycket märkligt om SKK med sin unika öppenhet kan tolerera att en länsklubb vägrar en f.d. medlem i klubben och som fortfarande är medlem i SKK organisationen vägras att ta del av styrelseprotokoll som berör person ifråga. Är det inte då dags för SKK att ta länsklubben ifråga i örat på något sätt. Ytterst är det en sak för klubbens sakrevisor, men i stort sett alla i organisationen är lekmän med sina fördelar och brister.
  Bill Coin
 • Hej Bill

  Tack för din synpunkt! Om man inte är nöjd med en länsklubb kan man alltid kontakta Föreningskommittén och lyfta frågan där.
  Agneta Juridiska

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.